zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 14x

Tropické keře : Magnoliopsida / Ericales / Ericaceae

Sphyrospermum

Patří mezi štíhlé epifytické nebo terestrické keře. Větve jsou převislé. Listy jsou střídavé, kožovité, bývají křehké, téměř přisedlé. Kvete v úžlabním květenství, květy jsou samostatné (vzácně v párech), 4 - 5tičetné, stopky jsou štíhlé, listence 2 (opadavé), češule téměř kuklovitá nebo obkuželovitá, okraj téměř vzpřímený, koruna zvonkovitá, válcovitá až nálevkovitá, tyčinek bývá 2násobek korunních laloků a semeníky jsou 4 - 5tipouzdré. Plodem je téměř kulovitá nebo eliptická šťavnatá bobule s vytrvávajícím kališním lemem a laloky v bílé až modré nebo růžovofialové barvě.

Na hnojení doporučuji:
Rohovina 1kg / Rohovina
za 65,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Sphyrospermum boekei

Roste v jižní Kolumbii a severozápadním Ekvádoru v podobě vzpřímeného rozkladitého pozemního polokeře. Dorůstá výšky až 2m. Kmínky jsou téměř kulaté nebo tupě hranaté, holé a šedohnědé. Větve jsou převislé, téměř kulaté nebo tupě hranaté, hustě drobně ochlupené a červenohnědé. Listy jsou kožovité, vejčité, dlouhé 1 - 4,3cm, široké 0,5 - 1,8cm, báze zaoblená (i téměř srdčitá), konec krátce až dlouze špičatý, vzácně ostře, okraj celokrajný, holý nebo s chomáčkem chloupků, centrální žebro na horní straně zapuštěné, na spodní mírně vystouplé a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Květenství je úžlabní, svazečkovité, 1 - 3květé, listeny a listence vejčité, velké 0,2 - 0,3mm, brvité, stopky květů kulaté, dlouhé 1,5 - 2,2cm, olysávají, jsou světlezelené, květy 4četné, kalich velký 3 - 4mm, je hustě až řídce drobně ochlupený, češule obkuželovitá až zvonkovitá, velká 2 - 3mm, okraj je velký 1 - 2mm, laloky jsou 3úhlé, špičaté, velké 0,5mm, koruna nálevkovitá, dlouhá 1,8 - 2,2cm, široká 5 - 7mm, červená až hnědočervená, laloky vejčité, tupé až špičaté, velké 1 - 2mm, tyčinek 8. Plody jsou kulovité, v průměru mají 5 - 6mm a jsou bledě růžovofialové.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum buesii

Roste v Peru. Větve jsou štíhlé, dlouhé, na koncích drobně ochlupené. Listy jsou dlouze kopinaté, dlouhé 2 - 3cm, široké 0,8 - 1,2cm, báze tupá nebo zaoblená, konec pozvolna zašpičatělý, povrch kožovitý, v mládí z obou stran řídce ochlupený, žilnatina je zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 1,5mm. Kvete po 1 - 2ks, bazální listeny jsou vejčitě 3úhlé, špičaté, drobně ochlupené, dlouhé 1 - 2mm, stopky květů velké 4 - 7mm, brzy olysávají, kalich má délku 6mm, šířku 4mm, je drobně plstnatý, trubka je eliptická, velká 2 - 3mm, okraj papírovité, uvnitř holý, hluboce 4 - 5tilaločný, laloky kopinaté, úkrojky špičaté, velké 2 - 2,5mm, koruna baňkovitá, velká 7 - 8mm, tyčinek 8 - 10ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum buxifolium

Roste od Nikaragui po Bolívii a Guyanu v podobě epifytického nebo pozemního keře. Dorůstá výšky 15 - 40cm, větve jsou převislé až vystoupavé, kmínky kulaté, štíhlé, olysávající, větve téměř kulaté, středně krátce ochlupené, olysávající. Listy jsou kožovité, téměř kulaté až dlouze vejčité, dlouhé 0,7 - 1,8cm, široké 0,8 - 2cm, báze téměř srdčitá až zaoblená, konec zaoblený nebo tupý, okraj celokrajný, mírně zakřivený, obě strany řídce ochlupené, olysávající, centrální žebro s žilkami bývají na horní straně mírně zapuštěné, na spodní vystouplé, nenápadné a řapíky kulaté, dlouhé 1 - 2mm. Kvete po 1 - 2ks v paždí, květní listeny vejčité, tupé, velké 0,5mm, stopky květů dlouhé 0,5 - 1,8cm, listence drobné, čárkovitě osinovité, brvité, květy 4četné, kalich velký 2 - 3mm, češule obkuželovitá až téměř kulovitá, velká 1 - 1,8mm, okraj krátký, velký 0,5 - 1mm, laloky velké 0,8mm, koruna válcovitě baňkovitá, dlouhá 4 - 6mm, široká 1,5 - 3mm, řídce ochlupená až holá, bílá až narůžovělá, laloky zakřivené, úzce 3úhlé, tupé, velké do 1,3mm, tyčinky 4. Plody jsou kulovité, velké 0,6 - 1cm, bělavé nebo nafialovělé nebo namodralé.

SphyrospermumBuxifolium.jpg
1024 x 768 px
288.08 kB SphyrospermumBuxifolium2.jpg
1024 x 768 px
193.28 kB

Synonyma: Sophoclesia cordifolia var. oophylla, Sophoclesia nummulariifolia, S. roraimae, Vaccinium pachycardium

Sphyrospermum campanulatum

Roste v jižní Kolumbii a na severozápadě Ekvádoru v podobě plazivého epifytického keře. Kmínky jsou kulaté, našedlé až červenohnědé, borka šedá, podélně praská. Větve jsou dlouhé až 1,5m, jsou téměř kulaté, někdy tupě hranaté. Listy jsou vejčité, dlouhé 0,8 - 3cm, široké 0,4 - 1,5cm, kožovité, báze zaoblená, konec tupý až tupě nebo ostře zašpičatělý, může být brvitý, centrální žebro na horní straně zapuštěné, na spodní vystouplé, nenápadné a řapíky dlouhé 0,5 - 1,5mm. Kvete samostatnými úžlabními dlouze stopkatými květy, listeny jsou vejčité, dlouhé do 0,5mm, stopky tenké, dlouhé 1 - 1,5cm, listence téměř vstřícné, úzce vejčité, zašpičatělé, velké 0,4 - 0,5mm, květy 5tičetné, kalich velký 3,5 - 4mm, češule kulovitá až podlouhlá, velká 2 - 2,2mm, koruna tenká, zvonkovitá, dlouhá i široká 8,5 - 1,2cm, hnědá až tmavěčervená, laloky široce 3úhle vejčité, špičaté, velké 2 - 4mm, tyčinek 10ks. Plody jsou eliptické.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum cordifolium

Roste od jižního Mexika po severní Bolívii, Francouzskou Guyanu a Hispaniolu v podobě pozemního nebo epifytického keře. Dorůstá výšky 20 - 60cm. Kmínky jsou téměř kulaté. Větve jsou převislé, obloukovité nebo šplhavé, téměř kulaté, odstále ochlupené a olysávající. Listy jsou kožovité, vejčité až vejčitě kopinaté, dlouhé 1 - 5cm, široké 0,8 - 3cm, báze zaoblená, téměř srdčitá nebo široce tupá, konec tupý nebo zaoblený až špičatý, někdy krátce tupě zašpičatělý, okraj celokrajný, mírně zakřivený, centrální žebro a postranní žilky bývají na horní straně mírně zapuštěné, na spodní vystouplé a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenství je úžlabní, kvete po 1 - 2ks, listeny vejčité, tupé, dlouhé 0,3mm, stopky dlouhé 1 - 2,5cm, listence drobné, dlouze osinovité, velké 0,4mm, květy 4 - 5tičetné, kalich velký 3mm, češule téměř kulovitá až vřetenovitá nebo krátce válcovitá, velká 1 - 2mm, okraj válcovitě zvonkovitý, vzpřímený, velký 1 - 1,6mm, laloky 3úhlé, špičaté, velké 0,5 - 0,8mm, koruna válcovitě baňkovitá, dlouhá 4 - 9mm, široká 1,2 - 3mm, bílá až červená, drobně ochlupená, laloky rozložené, úzce 3úhlé, špičaté, velké 0,6mm, tyčinek 4 - 5 nebo 8 - 10ks. Plody kulovité až vřetenovité, bílé nebo nafialovělé o průměru do 1,5cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Sophoclesia cordifolia, Sophoclesia cordifolia var. normalis, Sophoclesia domingensis, Sophoclesia flaccida, Sophoclesia major, Sophoclesia mirandensis, Sophoclesia ovata, Sophoclesia robusta, Sophoclesia subscandens, Sophoclesia trinitensis, S. majus, Themistoclesia valerioi, Vaccinium valerioi

Sphyrospermum dissimile

Roste v Kostarice, Panamě, severozápadní Kolumbii, Ekvádoru a Peru v podobě pozemního plazivého nebo epifytického keře. Kmínky jsou drátovité, dlouhé 1m, široké 1 - 1,5mm. Větve jsou hustě ochlupené a olysávající. Listy jsou kožovité, vejčité až široce eliptické, dlouhé 1 - 4cm, široké 0,8 - 2cm, báze zaoblená až klínovitá, konec špičatý, okraj celokrajný, podvinutý, obě strany holé, obvykle na spodní straně žláznatě ochlupené a řapíky jsou drobně ochlupené, dlouhé 1 - 2mm. Květenství je úžlabní, květy samostatné, listeny široce ledvinovité, dlouhé 0,3 - 0,4mm, holé, stopky dlouhé 1 - 4mm, listence vstřícné, vejčité až široce podlouhlé, tupé až široce zaoblené, velké 0,8 - 1mm, drobně ochlupené, květy 4četné, kalich velký 2,2 - 2,8mm, češule zvonkovitá, dlouhá 0,8 - 1,2mm, okraj vzpřímeně rozkladitý, velký 1,3mm, laloky široce 3úhlé, špičaté nebo tupé, velké 0,7 - 0,8mm, koruna zvonkovitá, dlouhá 0,7 - 1cm, široká 6 - 9mm, tmavěčervená až hnědá, laloky vzpřímené až rozložené, 3úhlé až špičaté, dlouhé 1,5 - 2mm, široké 3,5mm a tyčinek má 8ks. Plody jsou bílé, průsvitné a v průměru mají 0,7 - 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Disterigma dissimile, S. campii, Vaccinium dissimile

Sphyrospermum distichum

Patří mezi endemity Kolumbie a pozemní polokeře. Dorůstá výšky až 30cm. Kmínky jsou mírně pružné, hustě ochlupené. Listy jsou kožovité, vejčité, dlouhé 0,6 - 1,1cm, široké 4 - 9mm, báze téměř srdčitá, konec tupý až špičatý, okraj bývá nadvinutý, povrch holý nebo na horní straně mírně srstnatý, spodní strana řídce srstnatá. Květenství úžlabní, samostatné, květy přisedlé, částečně skryté v listech, podepřené 5ti listeny, horní 2 jsou největší, podlouhlé, velké 1mm, kalich srstnatý, velký 4 - 5mm, češule vejčitá, velká 3,5mm, okraj zvonkovitý, velký 0,5 - 1,5mm, laloky dlouhé do 0,5mm, koruna téměř válcovitá, dlouhá 5mm, bílá až růžová, laloky vejčité, špičaté, zahnuté, dlouhé 0,5mm a tyčinek 8ks. Plody jsou eliptické, modré, dlouhé 1,3cm a široké 1cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum ellipticum

Roste v Kolumbii, Kostarice, Ekvádoru a Guyaně v podobě epifytického keře. Kmínky jsou tenké, kulaté, prodloužené a holé. Větve jsou krátce drobně ochlupené. Listy jsou téměř kožovité, okrouhle eliptické nebo široce vejčitěeliptické, dlouhé 1,5 - 3,7cm, široké 2,3 - 3cm, báze zaoblená nebo trochu srdčitá, konec zaoblený, okraj celokrajný, žilnatina na spodní straně mírně vyniklá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je úžlabní, samostatné, listeny neznámé, stopky dlouhé 5 - 9mm, holé, listence osinovité, dlouhé 0,3mm, květy 4četné, kalich hustě našedle ochlupený, češule téměř kulovitá, velká 2mm, okraj zvonkovitý, laloky 3úhlé, špičaté, velké 0,4mm, koruna blanitá, téměř válcovitá, dlouhá 3 - 4mm, široká 1,5mm, krátce ochlupená a tyčinky 4. Plody jsou kulovité, ochlupené a v průměru mají 3,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum flaviflorum

Patří mezi endemity Ekvádoru. Roste v podobě epifytického keře. Kmínky jsou kulaté a holé. Větve jsou téměř kulovité, hustě drobně bíle ochlupené, olysávající. Listy jsou kožovité, sukulentní, eliptické, dlouhé 1,1 - 5cm, široké 1 - 2cm, báze a konec zaoblený, okraj ztlustlý, mírně zakřivený, centrální žebro na horní straně mírně zapuštěné, na spodní vystouplé, postranní žilky málo patrné a řapíky olysávající, dlouhé 1 - 2mm. Kvete úžlabními květy, listeny 3úhlé, špičaté, velké 0,5mm, stopky květů tenké, dlouhé 2,5 - 3,5mm, drobně bíle ochlupené, listence drobné, úzce 3úhlé, špičaté, velké 0,6mm, květy 5tičetné, kalich velký 3 - 4mm, drobně bíle ochlupený, češule kulovitě pohárkovitá, velká 1,5 - 2mm, okraj zvonkovitý, hluboce 5tilaločný velký 1,5mmm, laloky dlouze 3úhlé, zašpičatělé, velké 1,3 - 1,5mm, koruna zvonkovitá, dlouhá 5 - 6mm, široká 4mm, nažloutlá, na slunci narůžovělá, laloky široce vejčitě 3úhlé, špičaté, velké 0,5mm a tyčinek má 10.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum grandifolium

Roste v Kolumbii a Ekvádoru v podobě pozemního (i epifytického) keře. Kmínky jsou kulaté, holé. Větve bývají převislé, dlouhé až 1m, holé a kulaté. Listy jsou kožovité, vejčité až vejčitěeliptické, dlouhé 2,6 - 8,5, široké 1,6 - 3,5cm, báze zaoblená, někdy široce klínovitá, tupá, konec krátce tupě zašpičatělý, někdy ostře, okraje celokrajné, obě strany holé, na spodní straně obvykle jemně žláznatě ochlupené, centrální žebro na horní stran mírně zapuštěné, na spodní vystouplé, postranní žilky na horní straně mírně zapuštěné až mírně vystouplé, na spodní vystouplé a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je úžlabní, holé, vzácně kalich a koruna se stopkami krátce ochlupená, listeny nenápadné, 3úhlé, tupé, velké 0,3mm, stopky květů dlouhé 1,5 - 3,3cm, listence nenápadné, osinovité, velké 0,2 - 0,8mm, květy 4četné, kalich velký 2,5 - 5mm, češule obkuželovitá, velká 1,5 - 3mm, okraj velký 1 - 2mm, laloky velké 0,5 - 0,8mm, koruna trubkovitá, dlouhá 1,7 - 2,3cm, široká 6 - 8mm, červená, laloky zahnuté, dlouze 3úhlé, špičaté, velké 1,5 - 3mm, tyčinek 8. Plodem je kulovitá holá světlemodrá bobule průměru 6 - 8mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Sophoclesia grandifolia

Sphyrospermum haughtii

Roste v Ekvádoru v podobě epifytického keře, někdy roste i na skalách. Kmínky jsou kulaté a holé. Větve jsou téměř kulaté, hustě krátce ochlupené a olysávají. Listy jsou sukulentní, někdy výrazně podvinuté, vejčité, dlouhé 2 - 4cm, široké 1,2 - 1,8cm, báze zaoblená, konec se pomalu zašpičaťuje, okraje celokrajné, okraj ztlustlý úzce zakřivený, žilnatina z obou stran vystouplá a řapíky dlouhé 0,5 - 1mm. Květenství je úžlabní, 1 - 2četné, listeny kopinaté, velké 0,7 - 1mm, stopky dlouhé 0,7 - 1cm, ochlupené, listence čárkovitě osinovité, velké 0,6 - 0,7mm, květy 5tičetné, kalich velký 4 - 5mm, češule obkuželovitá, velká 2,5 - 3mm, okraj zvonkovitý, velký 1,6 - 2mm, laloky široce 3úhlé, špičaté, velké 0,6 - 1mm, koruna baňkovitá, dlouhá 6mm, široká 4,5mm, světle zelenožlutá, laloky 3úhlé, špičaté, velké 0,7mm a tyčinek má 10ks. Plody jsou kulovité a v průměru mají 9mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum klotzschianum

Roste ve Venezuele a na hranicích Guyany a Brazílie v podobě epifytického keře. Větve jsou hnědé, později šedé, drobně ochlupené a olysávající. Listy jsou kožovité, vejčité, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,7 - 1,6cm, báze zaoblená až mírně srdčitá, konec tupý, okraje celokrajné, holé, žilnatina nenápadná nebo na horní straně vystouplá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květy mají 1,4 - 1,8cm stopky, květy 4četné, holé, kališní trubka obkuželovitá, dlouhá 1,8mm, okraj dlouhý 1 - 1,5mm, laloky 3úhlé, téměř špičaté, velké 0,8mm, koruna válcovitá, dlouhá 8mm, široká 1,5 - 2, laloky 3úhle vejčité, téměř špičaté, dlouhé 1mm a tyčinek mají 8ks. Plody jsou eliptické, dlouhé 4 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Sophoclesia klotzschiana

Sphyrospermum lanceolatum

Roste v Ekvádoru v podobě epifytického liánovitého keře, který dokáže v uzlinách zakořeňovat. Kmínky jsou kulaté a holé. Větve jsou téměř kulaté, tupě hranaté, drobně ochlupené. Listy jsou téměř kožovité, úzce vejčitě kopinaté, dlouhé 4 - 7cm, široké 1,2 - 2cm, báze zaoblená až klínovitá, konec tupě až ostře zašpičatělý, okraj plochý, holé, centrální žebro na horní straně mírně zapuštěné, někdy i částečně vystouplé, na spodní straně vystouplé, postranní žilky na horní straně mírně vystouplé, nenápadné, na spodní vystouplé a řapíky dlouhé 1 - 2mm. Květní listeny drobné, velké 0,5mm, stopky dlouhé 1,5 - 3cm, drobně ochlupené, listence osinovité, velké 0,3 - 0,4mm, květy 5tičetné, kalich velký 4,5 - 6mm, češule válcovitě obkuželovitá, velká 2 - 3mm, okraj rozloženě zvonkovitý, velký 2 - 2,5mm, laloky 3úhlé, zašpičatělé, velké 1 - 1,5mm, koruna válcovitá až mírně nálevkovitá, velká 1,8 - 2,2mm, červená, laloky 3úhlé, tupě špičaté, velké 1,5 - 2mm a tyčinek mají 10.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum linearifolium

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum longifolium

Roste v Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Bolívii v podobě šplhavého epifytu. Povrch je holý, kromě tyčinek květů. Kmínky i větve jsou kulaté nebo tupě hranaté. Listy jsou kožovité, vejčitěkopinaté, dlouhé 8 - 13cm, široké 4 - 5cm, báze zaoblená, někdy široce klínovitá, konec dlouze zašpičatělý, okraj celokrajný, centrální žebro na horní straně částečně ztlustlé a vystouplé, ve zbývající části zapuštěné, na spodní vystouplé, postranní žilky na horní straně zapuštěné, na spodní vystouplé a řapíky dlouhé 2 - 3,5mm. Květenství je úžlabní, kvete po 1 - 3ks, listeny vejčité, špičaté, velké 0,2mm, stopky květů dlouhé 2 - 2,4cm, listence drobné, čárkovitěosinovité, velké 0,4mm, češule obkuželovitá, velká 2,4mm, okraj velký 1,6mm, laloky drobné, 3úhlé, špičaté, velké 0,4mm, koruna válcovitě baňkovitá, dlouhá 9,5mm, široká 4 - 5mm, bílá, holá, laloky rozložené, vejčité, tupé, velké 0,5mm a tyčinek mají 10.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum microphyllum

Patří mezi endemity Ekvádoru, kde roste jako epifyt. Kmínky i větve jsou kulaté, větve tenké, drobně ochlupené. Listy jsou téměř přisedlé, mírně kožovité, vejčité až skoro okrouhlé, dlouhé 0,5 - 1,5cm, široké 4,5 - 8mm, báze široce zaoblená, konec zaoblený, celokrajný, okraje bíle ochlupené spolu se spodní stranou, centrální žebro a postranní žilky na horní straně nenápadné, na spodní nezřetelné. Kvete samostatnými květy při bázi s několika vejčitými špičatými a holými listeny, listence vejčité až úzce 3úhlé, špičaté, velké 0,3mm, stopky květů tenké, dlouhé 3 - 6mm, holé, květy 4četné, kalich velký 1,3 - 1,5mm, češule téměř kulovitá, velká 0,7mm, okraj krátce válcovitý, velký 0,6mm, laloky 4, špičaté, velké 0,2 - 0,3mm, koruna válcovitá, velká 3,5 - 4mm, bílá, laloky růžové až červené, vejčité, špičaté, velké 0,3mm a tyčinek mají 8ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum munchiqueense

Patří mezi endemity středozápadní Kolumbie. Roste v podobě pozemního keře. Dorůstá výšky až 75cm. Kmínky jsou téměř kulaté, holé. Větve v mládí zploštělé, hranaté, drobě ochlupené. Listy jsou kožovité, vejčité, dlouhé 1 - 3,5cm, široké 0,8 - 2,5cm, báze zaoblená nebo mírně srdčitá, konec zaoblený nebo tupý, holé, na spodní straně žláznatě ochlupené, centrální žebro a postranní žilky na horní straně výrazně zapuštěné, na spodní někdy vystouplé, obvykle nezřetelné a řapíky drobně ochlupené, dlouhé 1 - 2mm. Kvete úžlabními květy po 1 - 3ks ve svazečcích, květ je podepřený několika vejčitými listenci o délce 1mm, stopky květů tenké, dlouhé 1,8 - 2,5cm, listence nevýrazné, téměř vstřícné, 1/3 délky stopky, čárkovité, velké 0,5 - 1mm, kalich holý, velký 2,5 - 3mkm, zelený nebo načervenalý, češule dlouhá 1,5 - 2,5mm, okraj zvonkovitý, velký 0,5 - 1mm, laloky 3úhlé, koruna téměř válcovitá, velká 5 - 6mm, žlutá, laloky 3úhlé, špičaté, velké 0,75mm, tyčinek 8ks. Plodem je eliptická bleděmodrá bobule délky 6mm a šířky 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum muscicola

Patří mezi endemity Ekvádoru, kde roste jako epifyt. Větve jsou kulaté, krátce ochlupené, olysávající. Listy jsou široce vejčité, dlouhé 2 - 3cm, široké 2 - 2,3cm, báze široká, plochá, konec ostře špičatý, okraj celokrajný mírně chrupavčitý, povrch řídce žláznatě ochlupený, centrální žebro a postranní žilky z obou stran mírně vystouplé nebo na horní straně v prohlubni vystouplé a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Květenství je svazečkovité, párovité, listeny i listence drobné, vejčité, špičaté, velké 0,5mm, stopky dlouhé 1,5 - 2mm, květy 5tičetné, kalich velký 5,5 - 6mm, češule obkuželovitá, velká 2 - 3mm, okraj velký 2 - 3mm, laloky 3úhlé, špičaté, dlouhé 1,5mm, koruna téměř válcovitá, dlouhá 1,2 - 2cm, široká 4mm, červená, laloky podlouhlé, téměř špičaté, tyčinek 10.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Nanium musicola, Sophoclesia cordifolia var. muscicola, Sophoclesia muscicola, Vaccinium muscicola

Sphyrospermum myrtifolium

Roste v Peru v podobě keře. Větve jsou štíhlé, prutovité a ochlupené. Listy jsou vejčitě kopinaté, mírně špičaté, dlouhé 2,5cm, široké 1,3cm, celokrajné, okraj podvinutý, povrch kožovitý, horní strana lesklá, mírně žilkovaná, spodní světlezelená, matná, bez žilek. Kvete po 1 - 3ks v úžlabí, jsou ochlupené, mírně kratší než listy, mírně zakřivené, kalich nenápadně článkovaný, hustě ochlupený, zuby široce vejčité, špičaté, při báze stejné šířky i délky, koruna zvonkovitá, 4 - 5tičetná, obvykle s 6ti tyčinkami.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Vaccinium sphyrospermoides

Sphyrospermum sessiliflorum

Patří mezi endemity Bolívie. Roste v podobě epifytického keře. Kmínky jsou téměř kulaté, holé a na povrchu šedé, podélně se odlupující, pod ní načernalé. Větve jsou dlouhé 1,5 - 2m, tupě hranaté, hustě krátce bíle ochlupené. Listy jsou kožovité, široce střechovité, kopinaté, dlouhé 1,5 - 2,1cm, široké 4 - 6mm, báze klínovitá, konec zašpičatělý, okraj částečně podvinutý, obě strany holé, na spodní straně řídce červenohnědě žláznaté, centrální žebro vystouplé, z obou stran viditelné, řapíky kulaté, dlouhé 1,2mm. Květy úžlabní, samostatné, bez vřetena, listeny 1 - 3, vejčité, dlouhé 0,5 - 1mm, holé, stopky chybí, listence široce vejčité, dlouhé 1mm, květy 4četné, kalich chlupatý, velký 4mm, češule téměř válcovitá, velká 1 - 1,5mm, hustě bíle ochlupená, okraj velký 2,5 - 3mm, laloky 3úhlé, špičaté, velké 1,5 - 2mm, koruna válcovitá, dlouhá 0,8 - 1cm, široká 2,5mm, bílá, laloky 3úhle podlouhlé, tupé, velké 1 - 1,5mm a tyčinek mají 8ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum sodiroi

Roste v Ekvádoru v podobě epifytického keře. Kmínky a větve jsou kulaté, hustě ochlupené a olysávají. Větve jsou dlouhé 3m a v uzlinách dokážou zakořenit. Listy jsou sukulentní, křehké, vejčité, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,8 -1,5cm, báze zaoblená, téměř srdčitá, konec tupě nebo téměř špičatý, okraj celokrajný, obě strany řídce ochlupené, olysávající, centrální žebro na horní straně zapuštěné, na spodní straně vystouplé, postranní žilky a síťnatá žilnatina bývá z obou stran mírně vystouplá a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy, listeny jsou drobné, dlouze vejčité, tupé až špičaté, velké 0,4 - 0,6mm, stopky květů dlouhé 6 - 9mm, listence drobné, čárkovitě osinovité, velké 0,6mm, květy 5tičetné, kalich velký 3 - 3,5mm, češule téměř kulatá, dlouhá 1 - 1,8mm, okraj zvonkovitý, vzpřímený nebo rozložený, velký 1,5 - 1,7mm, laloky 3úhlé, zašpičatělé, velké 0,6 - 0,8mm, koruna trubkovitá, dlouhá 0,9 - 1,2cm, široká 5 - 8mm, červená, bíle odstále ochlupená, laloky dlouze vejčité, tupé, velké 1,5mm, tmavě růžovofialovočervená a tyčinek má 10ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Sophoclesia sodiroi

Sphyrospermum spruceanum

Patří mezi endemity Ekvádoru, kde roste jako epifyt. Kmínky jsou kulaté, hustě krátce ochlupené až téměř holé. Větve jsou téměř kulaté, hustě krátce bíle ochlupené. Listy jsou téměř kožovité, eliptické, dlouhé 1 - 1,3cm, široké 6 - 8mm, báze i konec je téměř zaoblený, okraj celokrajný, mírně podvinutý, na spodní straně řídce přitiskle ochlupený, olysávající nebo holý, centrální žebro a žilky na horní straně mírně vystouplé, na spodní nevýrazné a řapíky dlouhé do 1mm. Květenství je úžlabní, květy samostatné, listenů 6, dlouhé 0,5mm, listeny i listence úzce vejčité, špičaté, velké 0,5mm, stopky květů dlouhé 1mm, květy 5tičetné, kalich velký 2,3 - 2,5mm, češule téměř kulovitá, velká 1,3mm, okraj zvonkovitý, velký 1mm, laloky dlouze 3úhlé, špičaté, velké 0,8 - 1mm, koruna válcovitě zvonkovitá, dlouhá 4mm, široká 2mm, laloky rozložené, zahnuté, široce 3úhlé, velké 0,5mm a tyčinek má 10ks.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum standleyi

Roste v Kostarice a Panamě v podobě epifytického nebo pozemního keře. Dorůstá výšky 0,4 - 1m. Větve jsou šedé. Listy jsou téměř kožovité, vejčité až kopinatě vejčité, dlouhé 4,5 - 6cm, široké 2 - 2,8cm, báze zaoblená nebo tupá, konec tupý, okraj celokrajný, centrální žebro i žilky na horní straně mírně zapuštěné, na spodní vystouplé a řapíky dlouhé 1,5 - 2mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy v úžlabí nebo na starém dřevě, stopky květů jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm, květy 4četné, kalich zvonkovitý, dlouhý 1 - 1,5mm, široký 1,5mm, okraj velký 0,8mm, koruna blanitá, krátce válcovitá, dlouhá 2 - 2,3mm, široká 1mm, laloky 3úhlé, špičaté, velké 0,3mm a tyčinek mají 4ks. Plody jsou bílé, téměř kulovité a v průměru mají 3 - 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum tuberculatum

Patří mezi endemity Panamy, kde roste jako epifytický keř. Větve jsou kulaté, rýhované, šedé a holé. Listy jsou kožovité, široce eliptické, dlouhé 1,8 - 5,1cm, široké 1,2 - 2,8cm, báze zaoblená až tupě klínovitá, okraj celokrajný, holý nebo nenápadně žláznatě z obou stran hřebílkovitý (více na spodní straně) a řapíky jsou holé, dlouhé 2 - 3mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy v úžlabí listů, stopky jsou převislé, dlouhé 6 - 8mm, listeny 3úhlé, přitisklé, velké 0,6mm, listence 3úhlé, střídavé, velké 0,3 - 0,6mm, téměř bazální, květy 5tičetné, kalich holý, češule velká 2 - 2,2mm, hustě hrbolkatá, okraj holý, velký 0,5 - 0,7mm, laloky vzpřímené, 3úhlé, holé a velké 0,4 - 0,5mm. Plody jsou kulovité, hrbolkaté a semena klínovitá.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Sphyrospermum weberbauerii

Roste v Peru v podobě epifytického keře. Povrch je holý. Větve jsou štíhlé. Listy jsou podlouhlé, na konci dlouze zašpičatělé, dlouhé 5 - 6cm, široké 1,5 - 2cm, celokrajné, 3 - 5tinervé, na horní straně zapuštěné, na spodní vystouplé a řapíky jsou dlouhé 1mm. Stopky květů jsou úžlabní, štíhlé, dlouhé až 2cm, kalich skoro kulovitý, dlouhý 3mm, okraj špičatý, 4 - 5tizubý, koruna trubkovitá, na horní straně vystouplá, dlouhá 1,2cm, široká až 2mm, koruna špičatá, 4 - 5tizubá a tyčinek má 8ks. Semeníky jsou 4pouzdré.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Sophoclesia weberbauerii


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019