zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 20x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Caryophyllales / Tamaricaceae

Tamarix (Tamaryšek)

cenik ceny již od 109,00 Kč s DPH

Patří mezi stále zelené nebo i opadavé rozkladité bohatě větvené keře (i nižší stromy) pocházející z Eurasie a Afriky. Dorůstají do výšky 1 - 18m. Pod zemí zpravidla vytváří kořenující výběžky. Kořeny bývají až několik desítek metrů hluboké. Růst bývá velmi nahodilý. Nevytváří palisty. Listy jsou drobné, střídavé, šupinovité nebo jehlicovité, střechovité, přisedlé, zpravidla poloobjímavé až objímavé na bázi a barvy zelené nebo sivozelené a dlouhé 1,5 - 5mm. Upoutávají bohatým hroznovitým nebo latovitým květenstvím barev od bílé přes růžovou po červenou, listeny jsou vejčité, kopinaté, čárkovité nebo šídlovité, mají 4 - 5 kališních i korunních lístků a 4 - 12 tyčinek. Plodem je úzká jehlancovitá tobolka s mnoha drobnými eliptickými semeny s chmýrem.

Vyhovují jim slané sušší dobře propustné půdy, teplo a dostatek slunce. Dokáží spotřebovat velké množství vody a stejně tak i velké množství vody odpařit.

Tamarix.jpg
1024 x 768 px
140.83 kB Tamarix2.jpg
576 x 768 px
143.34 kB Tamarix3.jpg
576 x 768 px
150.01 kB Tamarix4.jpg
576 x 768 px
165.01 kB Tamarix5.jpg
576 x 768 px
185.73 kB

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 71.

začátek 2 konec

Druhy:

Tamarix africana (Tamaryšek africký)

Pochází z jihozápadní Evropy. Patří mezi opadavé rostliny. Dorůstá výšky 3 (i 4 - 7)m a šířky až 6m v rozložitém habitu jako nízký strom nebo keř. Borka je tmavá s fialovým nádechem. Větve se vytvářejí již nízko nad zemí. Listy tvoří šupinky délce 1,5 - 4mm. Kvete drobnými bílými nebo růžovozelenými květy v hroznovitém květenství délky 3 - 8cm, šířky 0,5 - 1cm, listeny jsou 3hranné, tupé až špičaté, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kališní lístky jsou dlouhé 1,5 - 1,8mm a korunní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm. Plodem je tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: T. africana f. leptostachya, T. africana var. laxiflora, T. africana var. saharae, T. font-queri, T. hispanica, T. speciosa

Tamarix alii

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix amplexicaulis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. balansae

Tamarix androssowii

Roste v Číně, Mongolsku a střední Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve jsou vystoupavé, v mládí rovné, sterilní vystoupavé. Listy jsou zelené, prakticky objímavé, na sterilních vejčité, hrotité, dlouhé 1 - 2,5mm, široké 0,3 - 0,5mm a báze je tupá a sbíhavá. Květenstvím je hrozen délky 2 - 5cm vyrůstající po 1 - 3ks na větvích posledního roku na 0,5 - 1cm stopce, listeny jsou šupinovité, mírně vejčité, tupé, dlouhé 0,7 - 1mm, vlastní květy mají 1 - 1,5mm stopku, průměr 3mm, kalich 4četný délky 0,7 - 1mm, kališní lístky vejčité, špičaté, zoubkované, korunu tvoří 4 korunní bílé až bělavé lístky délky 1 - 1,5mm, šířky 0,7mm, terč je malý, růžovofialovočervený a 4laločný. Plodem je úzce kuželovitá tobolka délky 4 - 5mm, šířky 1mm a obsahuje žlutohnědá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix angolensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix aphylla (Tamaryšek bezlistý)

Roste od východní Afriky přes Arabský poloostrov po Pakistán v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 18)m. Větve jsou zdánlivě článkované a v mládí hladké. Listy jsou přisedlé, objímavé, pochvovité, špičaté a dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 2 - 8cm, široké 5 - 7mm, listeny jsou 3úhlé, špičaté, mírně objímavé, vlastní květy jsou bílé nebo růžové, prakticky přisedlé, mají stopky kratší kalicha, 5 kališních prakticky kulatých lístků délky 1mm a 5 eliptických korunních podlouhlých až mírně vejčitých lístků délky 3mm. Plodem je tobolka délky 4 - 5mm a obsahují semena délky 0,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. articulata, T. orientalis, Tetraclinis aphylla

Tamarix aralensis

Roste ve střední Asii a Íránu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5 - 6m. Borka je hnědočervená. Listy jsou vejčité, špičaté, sbíhavé a 1/2objímavé, dlouhé 1 - 1,5mm a široké 0,5mm. Květenstvím je terminální klasovitý hustý hrozen délky 0,7 - 3cm, šířky 3 - 5mm, má max. 5mm stopku, jsou seskupené do stažené laty, listeny jsou kopinaté, dlouhé 0,7 - 1mm, max. dlouhé jako kalich, špičaté, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 0,3 - 0,5mm stopku, kalich délky 1 - 1,5mm, kališní lístky vejčité, dlouhé 1mm, otupělé, korunní lístky podlouhlé, vejčité a růžové, dlouhé 1,5 - 2mm, široké 0,5 - 1mm, tupé, z části opadavé a mírně přesahují korunu. Plodem je tobolka délky 4,5mm a šířky 1,2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. bungei

Tamarix arborea

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. gallica var. arborea

Tamarix arceuthoides

Roste v Číně, Mongolsku, střední a jihozápadní Asii v podobě keře nebo stromu s rozkladitými hustými větvemi. Dorůstá výšky 2 - 5m. Listy sterilních větví jsou prakticky objímavé, vejčité až mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,6mm, báze mírně sbíhavá, na mladých větvích 1/2objímavá, vejčité, krátce špičaté, báze prakticky zakulacená a sbíhavá. Květenstvím je hrozen zpravidla na letošních větvích, má délku 3 - 9cm, šířku 1,5 - 4mm, vlastní květy jsou drobné, husté, zpravidla ve svazečcích, listeny vejčitě šídlovité až úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 1 - 1,5mm, vlastní květy mají 0,5 - 0,7mm stopku, kalich je 5tiklaný, kališní lístky vejčitě 3úhlé, dlouhé 0,5 - 0,7mm, široké 0,3mm, prakticky celokrajné, mají 5 korunních obvejčitých nebo eliptických bílých, růžových až růžovofialových lístků délky 1 - 2mm, šířky 0,5mm, terč je rozeklaný na 5 částí a zpravidla růžovofialovočervený. Plodem je úzká tobolka délky 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. askabadensis, T. florida var. kotschyi, T. karakalensis var. myriantha, T. karakalensis var. verrucifera

Tamarix aucheriana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Trichaurus aucherianus

Tamarix austromongolica

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 6m. Větve jsou v mládí tuhé a rovné. Listy jsou šedozelené, ve spodní části větví široce vejčité, špičaté, při vrcholu vejčitěkopinaté, špičaté a dlouhé 2 - 3mm. Kvete kromě zimy během celého roku v postranních hroznech v latech na větvích posledního roku, květenství má oso délky 3 - 4cm, šířky 5mm (v létě a na podzim jsou hrozny menší), stopky jsou max. krátké, listeny úzce kopinaté, bělavé až růžovofialovozelené, vlastní květy mají krátké stopky, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky vejčité, špičaté, zelené, korunní lístky jsou mírně obvejčité, růžovofialovočervené a terč má 5 na vrcholu vykrojených laloků. Plodem je dlouze kuželovitá tobolka délky 5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. chinensis subsp. austromongolica

Tamarix bachtiarica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix baluchistanica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix bengal

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix boveana

Roste v severozápadní Africe v podobě křovitého stromu. Dorůstá výšky 4m. Borka je hnědočervená. Větve jsou v mládí mírně ochlupené. Listy jsou dlouhé 1,2 - 4mm. Květenstvím je hrozen délky 5,5 - 7 (i 15)cm, šířky (0,7 -) 0,8 - 0,9 (i 1)cm, listeny jsou čárkovité, špičaté, mírně ochlupené, delší květů, vlastní květy mají stopky kratší kalicha, jsou 4četné, kališní lístky dlouhé (1,5 -) 2 (i 2,5)mm a korunní lístky jsou úzce obvejčité, nehetnaté, opadavé a dlouhé (2,5 -) 3 (i 4)mm. Plodem je tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: T. bounopoea

Tamarix canariensis (Tamaryšek kanárský)

Roste v Portugalsku a na Kanárských a Kapverdských ostrovech v podobě ochlupeného keře až křovitého stromu. Dorůstá výšky 5m. Borka je hnědočervená. Listy jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je hustý hrozen délky 1,5 - 4,5cm, šířky 3 - 5mm, listeny jsou čárkovité, špičaté, celokrajné, i mírně delší kalicha, vlastní květy mají stopky délky kalicha, korunu růžovou, 5tičetnou, kališní lístky dlouhé 0,5 - 0,8mm, drobně hluboce zoubkované, korunní lístky jsou obvejčité, opadavé a dlouhé 1,2 - 1,5mm. Plodem je tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Tamarix chinensis (Tamaryšek čínský)

Pochází z Číny, Mongolska, Koreje a Japonska. Roste v podobě keře nebo vícekmeného stromu. Dorůstá výšky 3 - 6 (i 8)m. Větve jsou slabé, zpravidla převislé, slabé, červenorůžovofialové, později hnědé až černé. Listy jsou kopinaté, zelené až modrozelené, kýlnaté, špičaté, na sterilních větvích úzce kopinaté až úzce vejčité, špičaté, dlouhé 1,5 - 1,8mm, v horních částech sterilních větví šídlovité až vejčitě kopinaté, zašpičatělé, báze protáhlá, dlouhá 1 - 3mm. Kvete 2 - 3x za rok, na jaře jsou hrozny postranní na větvích posledního roku dlouhé 3 - 6cm, široké 5 - 7mm, stopky prakticky chybí, vlastní květy jsou velké, chudé, mohou vytvářet čárkovité až podlouhlé zašpičatělé listeny, vlastní květy jsou 5tičetné, mají štíhlé stopky kratší kalicha, kališní lístky úzce vejčité s hrotem, dlouhé 0,8 - 1,3mm, korunní lístky jsou růžové, mírně vejčitě až mírně obvejčité, dlouhé 2mm, laloky terče tupé a růžovočervené, na podzim jsou hrozny dlouhé 3 - 5mm, seskupené do vrcholové laty na letošních větvích, květy jsou 5tičetné, listeny zelené, menší jarních, čárkovité až úzce 3úhlé, špičaté, korunní lístky růžové a terč s 5ti laloky. Existuje vnitrodruhový taxon:

Je vhodný i pro bonsajové pěstování.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. gallica var. chinensis, T. juniperina, T. pentandra

Tamarix dalmatica

Roste ve východním středozemí v podobě stromu. Dorůstá výšky 3m. Borka je tmavá. Listy jsou dlouhé 2,5 - 4mm. Květenstvím je hrozen délky (2 -) 5 - 6 (i 14)cm, šířky (0,5 -) 0,7 - 0,8 (i 1)cm, listeny jsou široce 3úhlé, zpravidla delší kalicha, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, bílé, (4 -) 5tičetné, mají kýlnaté kališní lístky délky 2 - 3,5mm, vnější jsou vejčité, špičaté, vnitřní tupé a korunní lístky jsou mírně obvejčité, nehetnaté a dlouhé 2 - 2,5mm. Plodem je tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Tamarix dioica

Roste v Pakistánu, Afganistánu a Íránu v podobě dvoudomého stromu. Dorůstá výšky 2 - 3m. Listy jsou špičaté, na sterilních větvích dlouhé 2mm a na fertilních dlouhé do 2,5mm. Květenstvím je hrozen délky 2 - 6cm, šířky 5mm, vlastní květy jsou načervenalé, kališní lístky obvejčité, zakulacené, dlouhé 1,5mm, široké 1mm, korunní lístky obvejčité, špičaté, dlouhé 2,5mm a široké 1mm. Plodem je tobolka velikosti 5mm obsahující vejčitá semena délky 0,6mm s chloupky délky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix dubia

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix elongata

Roste v Číně, Mongolsku a Rusku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou v mládí šedožluté až šedohnědé, sterilní větve jsou žlutozelené. Listy na mladých větvích jsou kopinaté až čárkovité, špičaté, dlouhé (0,1 -) 0,4 - 1cm, široké 0,3 - 3mm, báze je široce srdčitá, 1/2objímavá, ouškatá, na sterilních větvích jsou srdčitě kopinaté až kopinaté, 1/2objímavé a krátce sbíhavé. Květenstvím je postranní hrozen vyrůstající na větvích posledního roku, má délku 6 - 25cm, stopka s listenci má délku 1 - 2cm, listeny jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 6mm, vlastní květy jsou max. stejné délky jako kalich, 4četné, kalich je hluboce zvonkovitý, na bázi mírně srostlý, kališní lístky jsou vejčité, špičaté nebo tupé, korunní lístky jsou mírně vejčité až obvejčité nebo podlouhlé, tupé, růžové až růžovofialové, dlouhé 2 - 2,5mm a široké 1 - 1,3mm. Plodem je vejčitěkuželovitá načervenalá až žlutooranžová tobolka délky 4 - 6mm a šířky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix ericoides

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Myricaria vaginata, T. mucronata, T. tenacissima, Trichaurus ericoides, Trichaurus vaginata

Tamarix florida (Tamaryšek květnatý)

Roste na Kavkaze, v Íránu a střední Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 6m. Borka je růžovofialovorezavá. Listy jsou široce vejčité až srdčité, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1mm, široké 0,5mm, sbíhavé a 1/2objímavé. Květenstvím je hustý postranní hrozen délky 1 - 5cm, šířky 3 - 4mm na 2 - 5mm stopce, listeny jsou široce vejčité, zašpičatělé, dlouhé 1 - 1,5mm, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich má délku 1 - 1,4mm, kališní lístky jsou kosočtvercovité, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1mm, široké 0,5mm, korunní lístky jsou vejčité nebo podlouhlé, růžové nebo bílé, zpravidla opadavé, dlouhé 1,8 - 2mm a široké 0,8mm. Plodem je tobolka délky 2 - 2,5mm a šířky 0,7 - 1mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix gallica (Tamaryšek francouzský)

Pochází ze západního středozemí, jižní Anglie a severní Afriky. Dorůstá výšky 2 - 4 (i 10)m. Pro velké množství tenkých prutovitých větví a nezřetelný kmen se řadí spíše mezi keře. Borka je tmavěhnědá až růžovofialové. Listy jsou šupinaté, kopinaté, špičaté, šedé až modrošedé, dlouhé 1 - 3mm a vyrůstají ve šroubovici. Květenství je klasnatý vrcholový nebo postranní hrozen délky 1 - 5cm, vlastní květy jsou růžové až bílé, 5tičietné, průměru 2 - 3mm, kališní lístky jsou 3úhlé až vejčité, špičaté, dlouhé (0,5 -) 1 - 1,5mm, korunní lístky jsou podlouhlé, dlouhé (1,2 -) 1,5 - 2 (i 2,5)mm a po odkvětu opadavé. Plodem je kuželovitá tobolka délky 1mm.

Potřebuje propustnou zem bohatou na živiny a přímé slunce.

Množí se řízky. V zimě by měly být dřevnaté, v létě polovyzrálé.

TamarixGallica4.jpg
1216 x 912 px
235.9 kB

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Tamariscus gallicus, Tamariscus narbonensis, T. anglica

Tamarix gansuensis

Roste v Číně v podobě řídkého keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Listy jsou kopinaté, dlouhé 2 - 6mm, široké 0,5 - 1mm, na bázi 1/2objímavé a ouškaté. Květenstvím je postranní hrozen vyrůstající na větvích posledního roku, má délku 6 - 12cm, listeny jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy jsou (4 -) 5tičetné, mají 1,2 - 2mm stopku, kalich je na bázi mírně srostlý, kališní lístky jsou vejčitěkulovité, špičaté, dlouhé 1mm, široké 0,5mm, korunní lístky jsou růžovofialové nebo růžové, mírně vejčité, tupé, dlouhé 2mm, široké 1 - 1,5mm, terč je růžovofialovohnědý a má 5 tupých laloků. Plodem je kuželovitá tobolka obsahující 25 - 30 semen.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix getula

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix gracilis

Roste v západní a střední Asii v podobě křovitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Borka je hnědá až šedohnědá nebo až téměř černá a větve jsou mohutné a šedozelené. Listy na mladých větvích jsou větší, kopinaté, objímavé, dlouhé více než 4mm, na sterilních větvích nestejně velké, kopinaté až vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 4mm, báze sbíhavá, ouškatá a objímavá. Květenstvím je vrcholový hrozen v řídké latě, má délku 1 - 6mm, šířku 6 - 9mm, vlastní květy jsou na jaře 4četné, v létě 5tičetné, listeny špičaté, zpravidla kratší stopek, kališní lístky jsou vejčité, tupé, celokrajné až asymetricky zoubkované, dlouhé 1mm, vnější 2 větší, zelené, korunní lístky jsou eliptické až obvejčité, opadavé, růžové nebo narůžovofialovělé, dlouhé 1,2 - 3mm, terč růžovofialovočervený a 4 - 5tilaločný. Plodem je tobolka délky 4 - 7mm a šířky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. affinis, T. angustifolia, T. gracilis var. angustifolia

Tamarix hampeana

Roste v Řecku v podobě stromu. Borka je hnědá nebo načervenalá. Listy jsou dlouhé 1,8 - 4mm. Květenstvím je hrozen délky 2 - 6 (i 13)cm, šířky 1 - 1,2cm, listeny jsou stejné nebo mírně delší než stopky květů, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, kališní lístky dlouhé 2 - 3mm, vnější kýlnaté, špičaté, prakticky celokrajné, korunní lístky jsou mírně vejčité a dlouhé 2 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. haussknechtiana

Tamarix hispida

Roste od Kaspického moře po Mongolsko a Čínu v podobě hustého modrozeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 (i 3 - 6)m. Větve i listy jsou jemně ochlupené, větve v mládí načervenalé nebo hnědošedé. Listy na mladých větvích jsou vejčitěkopinaté až kopinaté, špičaté, šedožluté, báze široká, tupá, poloobjímavé, na sterilních větvích široce srdčitě vejčité až vejčitě kopinaté, špičaté s hrotem, dlouhé 0,8 - 2,2mm, široké 0,5 - 0,7mm, poloobjímavé a hustě drobně ochlupené. Květenstvím je vrcholový hrozen délky 2 - 17cm, šířky 3 - 5mm, vyrůstá na letošních větvích, jsou seskupené ve vrcholových latách, listeny jsou úzce 3úhle kopinaté, špičaté, celokrajné, dlouhé 1 - 1,5mm, vlastní květy mají 0,5 - 0,7mm dlouhou stopku délky max. jako kalich, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich 5ticípý, kališní lístky jsou široce vejčité, zoubkované, dlouhé 0,7 - 1mm, široké 0,5mm, korunní lístky jsou růžovofialové nebo červené, obvejčité až úzce eliptické, opadavé, dlouhé 1,5 - 2mm a široké 0,6 - 1mm. Plodem je kuželovitá červená až růžovofialová tobolka délky 4 - 7mm, šířky 1mm a obsahuje 15 semen.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Tamarix hohenackeri

Roste v Číně, Mongolsku, střední a jihozápadní Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Větve jsou v mládí tmavě červenorůlžovofialové. Listy na sterilních větvích jsou úzce kopinaté až vejčitěkopinaté, špičaté s hrotem, mírně zubaté, dlouhé 2 - 3,5mm, 1/2objímavé, ostatní prakticky objímavé, vejčitěkopinaté a špičaté. Kvete na jaře i v létě, jarní hrozny jsou postranní, vyrůstají na větvích posledního roku, dlouhé 1,5 - 9cm, široké 3 - 8mm, zpravidla v několikačetných svazečcích, mají max. 2cm stopku, letní hrozny jsou umístěné na koncích větví letošního roku seskupené v hustých krátkých latách, listeny jsou úzce podlouhlé, čárkovité, dlouhé 1 - 2mm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají stopky délky jako kalich nebo mírně delší, kališní lístky jsou vejčitě kulovité, tupé, zubaté, dlouhé 1mm, korunní lístky jsou vejčité, růžové, dlouhé 1,5 - 2,5mm a široké 0,7 - 1mm. Plodem je tobolka délky 4 -5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix indica (Tamaryšek indický)

Roste v Bhútánu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m. Listy na sterilních větvích jsou dlouhé 0,8 - 1mm, na fertilních 1,6 - 2mm. Květenstvím je hrozen délky 3,5 - 15cm, šířky 3 - 5mm, listeny jsou dlouhé 1,5mm, vlastní květy oboupohlavné, kališní lístky vejčité, drobně pilovité, dlouhé 0,8mm, korunní lístky obvejčité a dlouhé 1,2 - 1,5mm. Plodem je úzce vejčitá tobolka délky 2,5mm a obsahuje podlouhlá semena délky 0,3mm s chomáčkem chlupů délky 1,6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. bengalensis, T. epacroides, T. gallica var. indica, T. troupii

Tamarix jintaenia

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí tmavěčervené až tmavě růžovofialové. Listy na sterilních větvích jsou kopinaté až vejčité či mírně 3úhlé, špičaté, dlouhé 1,5mm, báze sbíhavá a 1/2objímavá. Květenstvím je vrcholový hrozen délky 3 - 5cm, šířky 5mm, listeny jsou vejčité, delší stopek květů, vlastní květy jsou 5tičetné, kališní lístky tmavězelené, na okraji 1/2průsivtné, dlouhé 1mm, korunní lístky jsou mírně vejčité, tmavěčervené nebo růžovofialovočervené a dlouhé 1,5mm. Plodem je 3úhle kuželovitá tobolka obsahující černorůžovofialová semena délky 0,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix jintaensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix juniperina (Tamaryšek jalovcovitý)

Roste v Číně v podobě hustého stromu nebo keře. Větve jsou mírně převislé, v mládí slabé a husté. Listy jsou zelené, úzce kopinaté a na vrcholu blanité. Květenstvím je úzký hrozen délky 3cm vyrůstající na 2letých větvích a vlastní květy jsou světlerůžové.

Lze využít pro bonsajové pěstování.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Tamarix karakalensis

Roste ve střední Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Borka je hnědošedá a někdy bíle bradavičnatá. Listy jsou srdčité nebo široce vejčité, špičaté, dlouhé 0,5 - 1,5mm, široké 0,3 - 0,5mm, báze sbíhavá a poloobjímavá. Květenstvím je vzpřímený nebo mírně odstálý hustý hrozen délky 2 - 3 (i 5)cm, šířky 3mm na 1 - 3mm stopce, je seskupený do stažené laty, listeny jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 0,7 - 1mm, vlastní květy mají 0,3mm stopku, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich dlouhý 0,7mm, kališní lístky jsou vejčité, tupé, korunní lístky růžové, podlouhlé, opadavé, dlouhé 1mm a široké 0,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix karelinii

Roste v Číně, Afganistánu, Mongolsku, Rusku a jihozápadní Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Větve jsou hladké a někdy mohou být drobně ochlupené. Borka je hnědá a narůžovofialovělá. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 0,5 - 1mm, prakticky poloobjímavé, báze je tupá a mírně sbíhavá. Květenstvím je terminální hrozen délky 5 - 15cm, šířky 2 - 4mm, jsou seskupené do rozkladité laty, listeny jsou kopinaté, špičaté, šídlovité, dlouhé 1,7 - 2mm, max. mírně přesahují kalich, vlastní květy mají 0,5 - 0,7mm stopku, 5 kališních prakticky kulatých lístků délky do 0,8mm, korunní lístky jsou mírně obvejčité, tupé, tmavěčervené až růžovofialovočervené a dlouhé 1,5mm. Plodem je tobolka délky 5 - 6mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. hispida var. karelinii

Tamarix kasakhorum

Roste ve střední Asii v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Borka je hnědá až šedohnědá. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,5mm, báze sbíhavá a poloobjímavá. Květenstvím je zpravidla hustý hrozen délky 4 - 13cm, šířky 3 - 4mm, listeny jsou šídlovitě kopinaté, dlouhé 1 - 1,5mm, mohou přesahovat délku květních stopek, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 1mm stopku, kalich má délku 1mm, kališní lístky jsou vejčité, špičaté, dlouhé 0,5mm, široké 0,4mm, korunní lístky jsou růžové, podlouhlé, tupé, dlouhé 1,5mm a široké 0,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. leptostachya var. kasakhorum

Tamarix kermanensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix komarovii (Tamaryšek Komarovův)

Roste ve střední Asii v podobě keře. Borka je hnědá. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,5 - 1mm a 1/2objímavé. Květenstvím je vrcholový hrozen délky 1,5 - 6cm, šířky 4 - 6mm, má 1 - 2cm stopku, jsou uspořádány do laty, listeny jsou kopinaté, dlouhé 1,7 - 2mm, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich má délku 1,5mm, kališní lístky jsou vejčité, zašpičatělé, dlouhé i široké 1mm, korunní lístky jsou úzce eliptické, růžové, tupé, dlouhé 2,5mm a široké 1 - 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix korolkowii

Roste ve střední Asii v podobě keře s přitisklými větvemi. Borka je rezavohnědá. Listy jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 0,5mm, mírně objímavé a na bázi sbíhavé. Květenstvím je hrozen délky do 15cm, šířky 4mm, má 0,5 - 2cm stopku, jsou seskupené v hustých zkrácených latách, listeny jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 1mm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 1mm stopku, kalich délky 0,7mm, kališní lístky jsou 3úhle vejčité, špičaté, dlouhé 0,5mm, široké 0,4mm, korunní lístky jsou růžové, vejčité, vzpřímené, tupé, dlouhé 1 - 1,3mm a široké 0,7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. martana

Tamarix kotschyi

Roste na Kavkaze a v Íránu v podobě stromovitého keře. Dorůstá výšky do 2m. Borka je šedohnědá. Listy jsou vejčité, špičaté, na okraji bílé, dlouhé 1 - 2mm, široké 1 - 1,5mm a poloobjímavé. Květenstvím je postranní hrozen délky 1 - 4cm, šířky 3 - 5mm, má 3 - 5mm stopku, šupiny vejčitěkopinaté, listeny vejčité, kýlnaté, špičaté, dlouhé 1,5 - 2,5mm, vlastní květy jsou 4četné, kalich má délku 0,7 - 1mm, kališní lístky jsou široce vejčitě kosočtvercovité, špičaté, dlouhé 0,5 - 0,7mm, široké 0,5mm, korunní lístky jsou růžové nebo bílé, dlouze obvejčité, tupé, dlouhé 1,7 - 2mm a široké 0,7 - 1mm. Plodem je tobolka délky 2,5 - 4mm a šířky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. araratica, T. kotschyi var. rosea, T. laxa var. araratica, T. leptopetala, T. tetrandra var. parviflora

Tamarix laxa

Roste v jihozápadní a střední Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Borka je šedohnědá až rezavohnědá. Větve jsou krátké, přímé a křehké. Listy jsou žlutozelené, kopinaté, mírně vejčité až kosočtvercovité, špičaté, dlouhé 1 - 4mm, báze protáhlá a mírně sbíhavá. Květenstvím je postranní hrozen délky 1 - 7cm, šířky 6 - 8mm, vlastní květy jsou 4četné, mají 2mm stopku, kalich délky 1mm, kališní lístky vejčité až obvejčité, tupé nebo špičaté, korunní lístky jsou růžové (i bělavé), eliptické až mírně obvejčité a dlouhé 2 - 3mm. Plodem je úzká tobolka délky 3 - 7mm.

TamarixLaxa.jpg
532 x 800 px
334.75 kB TamarixLaxa2.jpg
532 x 800 px
325.95 kB

Synonyma: T. pallasii

Tamarix leptostachya

Roste v Číně, Mongolsku a střední Asii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 6m. Větve jsou v mládí šedorůžovofialové nebo červené. Listy jsou na mladých větvích mírně vejčité až kopinaté, špičaté, na bázi sbíhavé a poloobjímavé, na sterilních větvích vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 6mm, široké 0,5 - 3mm a na bázi sbíhavé. Květenstvím je hrozen délky 4 - 12cm, šířky 2 - 3mm, je seskupený ve vejčité až kulovité latě, má 0,5 - 2,5cm stopku, listeny šídlovité, špičaté, dlouhé 1,2mm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají stopku délky do 1mm, kalich má délku 0,7 - 0,9mm, kališní lístky jsou vejčité, špičaté, dlouhé 0,5 - 0,6mm, široké 0,4mm, korunní lístky jsou obvejčité, tupé, dlouhé 1,5mm, široké 0,5mm, růžovofialovočervené nebo růžové a opadavé. Plodem je tobolka délky 1,8mm a šířky 0,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix leptostachys

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix mannifera

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. gallica var. mannifera

Tamarix mascatensis

Dorůstá výšky 3m. Květy mají kališní lístky délky 1 - 1,5mm a korunní lístky délky 1,3 - 1,9mm. Plodem je tobolka.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Tamarix meyeri

Roste na Kavkaze a jihozápadní Asii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Borka je červenohnědá až šedohnědá. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, tupé, dlouhé 1 - 4mm, na bázi mírně rozšířené, 1/2objímavé až téměř srdčité. Květenstvím je hrozen délky 4 - 15cm, šířky 4 - 8mm, má 0,5 - 4cm stopku, listeny jsou podlouhlé až čárkovité, špičaté, dlouhé 3 - 5mm, ochlupené, stejné délky nebo mírně delší květů, vlastní květy jsou 4četé, stopky jsou kratší kalicha, kališní lístky jsou vejčitěkopinaté, dlouhé 2 - 3mm, vnější špičaté, kýlnaté, vnitřní tupé, užší, korunní lístky jsou růžové, eliptické až obvejčité a dlouhé 3 - 4mm. Plodem je tobolka délky 5 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: T. deserti, T. meyeri, T. tetragyna var. deserti, T. tetragyna var. meyeri

Tamarix mongolica (Tamaryšek mongolský)

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix octandra

Roste na Kavkaze a v Íránu v podobě keře. Borka je žlutohnědá. Listy jsou vejčitěkopinaté až kopinaté, špičaté, přisedlé a na bázi prakticky srdčité. Květenstvím je postranní hrozen délky 4,5 - 9cmm, šířky 0,6 - 1cm, bývá zpravidla klasovitý, má 0,5 - 4cm šupinatou stopku, listeny čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé 3,5 - 5,5mm, široké 1 - 2mm, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich délky 2 - 3mm, kališní lístky vejčité až prakticky kulaté v počtu 4 - 5ks, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 2,5mm, korunní lístky zpravidla v počtu 4ks, obvejčité až podlouhlé, dlouhé 3 - 5mm a široké 1,2 - 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Tamarix pakistanica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Nyní jsou zobrazeny druhy v rozsahu 0 - 50 z celkových 71.

začátek 2 konec

literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2022