zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 12x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Myrtales / Myrtaceae

Taxandria

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Listy vyrůstají ve spirále, samostatně nebo ve svazečcích, jsou žláznatě tečkované a celokrajné. Květenství bývá kulovité až eliptické, každý z květů je podepřený párem listenců a pod nimi je listen, další oddálené listeny bývají sterilní a neopadavé, vlastní květy jsou oboupohlavné, přisedlé, trubka je obkuželovitá, kožovitá, žláznatě tečkovaná, listence bývají zahnuté, mají 5 vejčitě 3úhlých až 3úhlých kališních lístků, mohou být ochlupené, korunních lístků je 5, bývají bílé (i narůžovělé). Plodenství je kulovité až eliptické, dlouho vytrvalé, tvoří je dřevnaté tobolka a obsahují hnědočervená až černá mírně obvejčitá semena.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Taxandria angustifolia

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného hustého keře. Dorůstá výšky do 3,5m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, jsou čárkovité, špičaté s hrotem, tlusté, zpravidla ochlupené, dlouhé 0,8 - 2,3cm, široké 0,6 - 1,5mm, báze klínovitá a jsou prakticky přisedlé. Květenstvím je svazeček, zpravidla úžlabní (občas vrcholový), 1/2kulatý až kulatý, průměru 0,6 - 1cm, sterilní bazální listeny jsou chudé, vejčité (i eliptické), mírně kýlnaté, špičaté, žláznatě tečkované, dlouhé 1,5 - 4mm, mohou být zejména na kýlu ochlupené, listence eliptické až obvejčitě lopatkovité, žláznatě tečkované, špičaté nebo tupé, dlouhé 1,5 - 3mm, široké 0,9 - 2,5mm, vlastní květy mají průměr 5 - 8mm, trubka obkuželovitá, dlouhá 1 - 2mm, kališní lístky 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm, špičaté, korunní lístky jsou nehetnaté a dlouhé 2 - 3,5mm. Plodenství je kulovité až eliptické, široké 0,6 - 1cm, dlouhé do 1,5cm, tobolky jsou vejčité, široké 2 - 3mm a mohou být ochlupené.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis angustifolia, Agonis glabra

Taxandria callistachys

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve mohou být vzácně ochlupené. Listy vyrůstají samostatně nebo ve svazečcích, jsou přisedlé, čárkovité až úzce mírně obvejčité, ochlupené, špičaté, krátce hrotité, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,8 - 2,2mm a báze zúžená. Květenství je svazčité, kulovité, průměru 0,7 - 1cm, sterilní bazální listeny chudé, vejčité až mírně hákovité, dlouhé 1,5 - 2mm, zpravidla na kýlu ochlupené, tupé, listence úzké až eliptické, zahnuté, špičaté až tupé, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,4 - 0,5mm, na kýlu ochlupené, vlastní květy mají kališní lístky 3úhlé, ochlupené, špičaté až tupé, dlouhé 0,7 - 1,2mm, korunní lístky bílé, široké 5 - 7mm, trubka je dlouhá 1,5 - 2mm, ochlupená, korunní lístky jsou nehetnaté a dlouhé 1,5 - 3mm. Plodenství je kulovité až eliptické, široké 6 - 8mm, dlouhé 0,8 - 1,2cm, tobolky jsou široce vejčité, zprvu ochlupené a široké 2 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Taxandria conspicua

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají zpravidla samostatně, jsou eliptické, oboustranně zúžené, špičaté, krátce tupě hrotité, na bázi ochlupené, dlouhé 0,7 - 2,5cm, široké 2 - 6mm a řapíky jsou dlouhé max. 3mm. Květenstvím je svazeček květů v paždí listů nebo na vrcholcích větví, má průměr 0,7 - 1cm, sterilní bazální listeny jsou chudé, listeny podlouhlé, zpravidla hustě ochlupené, tupé, dlouhé 1,5 - 2mm, listeny podlouhlé, zahnuté, na kýlu ochlupené, tupé, dlouhé 1 - 2mm, široké 0,5 - 1mm, vlastní květy mají kališní lístky vejčitě 3úhlé, ochlupené, tupé, dlouhé 0,8 - 1,2mm, korunní lístky bílé, nehetnaté, dlouhé 1,5 - 3mm, široké 4 - 9mm, trubka je ochlupená a dlouhá 1,5 - 2mm. Plodenství je kulovité nebo eliptické či válcovité, dlouhé (0,6 -) 1 - 1,5cm, široké 0,8 - 1cm, tobolky jsou široce pohárkovité až obkuželovité, mohou být ochlupené a široké 2 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Agonis conspicua, Agonis linearifolia var. conspicua

Taxandria floribunda

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného zpravidla 1kmenného keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají samostatně (někdy i po několika ks), jsou obvejčité, zpravidla zvlněné nebo až zkroucené, na vrcholu zpravidla zahnuté, v mládí ochlupené, zašpičatělé s hrotem, dlouhé 0,35 - 1,8cm, široké 1,5 - 7mm, mají 1 - 3 podélné žilky a řapíky délky max. 2mm. Květenství tvoří svazeček květů v paždí listů nebo na vrcholcích větví, mají průměr 0,5 - 1cm, bývají chudé, podepřené zákrovem sterilních vytrvalých listenů, vnější jsou bohaté, vejčité, dlouhé 1,5 - 2mm, vnitřní fertilní eliptické, tupé, dlouhé 3,5 - 5mm, široké 3 - 3,5mm, zpravidla na vrcholu ochlupené, listence čárkovité až úzce eliptické, zejména na vrcholu ochlupené, dlouhé 3 - 4mm, široké 0,2 - 0,5mm, vlastní květy jsou bílé nebo světlerůžové, průměru 3 - 6mm, trubka je obkuželovitá až válcovitá, dlouhá 2 - 3mm, zpravidla ochlupená, kališní lístky jsou vejčitě 3úhlé, ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm, korunní lístky ochlupené, obvejčitě lopatkovité, nehetnaté a dlouhé 2 - 3,5mm. Plodenství je malé, tvoří je válcovité, zpravidla ochlupené tobolky délky 2 - 3mm a šířky 2 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis floribunda

Taxandria fragrans

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,4m. Listy jsou tuhé. Květenství tvoří svazeček květů, listeny jsou široké, listence jsou tako široké a tupé a kališní lístky jsou špičaté.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis fragrans

Taxandria inundata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Kmínky jsou načernalé. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vytvářejí zpravidla svazečky (i samostatné), prakticky přisedlé, obvejčité až eliptické, ochlupené, špičaté s tupým hrotem, na vrcholu zahnuté, dlouhé 0,6 - 1,4cm, široké 2 - 6mm a mají 3 - 5 podélných žilek. Květenství tvoří několikačetný svazeček květů na vrcholcích větví, mají průměr 0,8 - 1,5cm, sterilní bazální listeny jsou chudé, obvejčité až kulaté, ochlupené, tupé až vykrojené, dlouhé 2,2 - 3,5mm, široké 2,5 - 4mm, listen široce obvejčité, ochlupené, zejména na kýlu, tupé nebo vykrojené, dlouhé 2,2 - 3,5mm, široké 2 - 3mm, vlastní květy mají průměr 5 - 8mm, trubka je pohárkovitá, zpravidla ochlupená, dlouhá 2 - 2,5mm, kališní lístky vejčitě 3úhlé, ochlupené, tupé až prakticky špičaté, dlouhé 1 - 1,7mm, korunní lístky nehetnaté a dlouhé 2,5 - 3,5mm. Plodenství je kulovité až vejčité, průměru 0,7 - 1,2cm, tobolky jsou široce pohárkovité až obkuželovité, ochlupené a široké 2,2 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Taxandria juniperina

Roste v Austrálii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výška až 27m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy bývají ve svazečcích, občas samostatně, jsou čárkovité až úzce eliptické, na okraji zpravidla řídce ochlupené, špičaté, krátce hrotité, prakticky přisedlé, dlouhé 0,4 - 1,5cm, široké 0,3 - 1,5mm a báze zúžená. Květenství tvoří kulovité svazečky květů na koncích větví, mají průměr 6 - 8mm, sterilní bazální listeny jsou chudé, listeny vejčité až obvejčité, kýlnaté, žláznatě tečkované, mírně bradavčité, špičaté, dlouhé i široké 1 - 2,5mm, zejména na kýlu ochlupené, listence obvejčité až lopatkovité, kýlnaté, mar. mírně zahnuté, žláznatě tečkované, zpravidla mírně bradavčité, tupé až špičaté, dlouhé 1,8 - 2,7mm, široké 1,2 - 2mm, zejména na kýlu ochlupené, vlastní květy jsou bílé, široké 4 - 7mm, trubka je ochlupená, drobně ochlupená, dlouhá 1,3 - 2mm, kališní lístky 3úhlé, bílé, dlouhé 1 - 2mm, špičaté, korunní lístky nehetnaté a dlouhé 1,5 - 2,5mm. Plodenství je kulovité až eliptické, velikosti 0,8 - 1cm, tobolky jsou široce pohárkovité až vejčité, mírně 3laločné, ochlupené a široké 2,5 - 3mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis juniperina

Taxandria linearifolia

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve mohou být převislé a v mládí ochlupené. Listy vyrůstají zpravidla samostatně (i ve svazečcích) na krátkých úžlabních větvičkách, jsou úzce eliptické až mírně obvejčité, špičaté, krátce hrotité (i tupé), dlouhé 0,7 - 4,5cm, široké 0,5 - 4mm, na bázi občas drobně ochlupené, zúžené a řapíky jsou dlouhé max. 2mm. Květenstvím je úžlabní svazeček květů na koncích větví, má průměr 5 - 9mm, sterilní bazální listeny chudé, podlouhlé až vejčité, tupé, z části ochlupené, dlouhé 1 - 1,5mm, listence úzce podlouhlé až úzce lopatkovité, zahnuté, tupé, dlouhé 1 - 1,5mm, široké 0,3 - 0,8mm, na kýlu ochlupené, vlastní květy jsou bílé, široké 3 - 5mm, trubka má délku 1 - 2mm, z části je ochlupená, kališní lístky jsou vejčité až 1/2kulaté, ochlupené, tupé, dlouhé 0,4 - 1mm, korunní lístky nehetnaté a dlouhé 1,4 - 2,2mm. Plodenství je kulovité až eliptické, široké 6 - 8mm, tobolky jsou vejčité až válcovité, zprvu ochlupené a široké 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis linearifolia, Billottia linearifolia, Leptospermum linearifolium

Taxandria marginata

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají samostatně, jsou obvejčité až eliptické, ochlupené, tupé, dlouhé 0,9 - 2,8 (i 5)cm, široké 0,4 - 1cm, mají 3 - 5 podélných žilek, bázi klínovitou a řapíky jsou dlouhé 1 - 5mm. Květenství tvoří svazečky květů na koncích větví, mají šířku 1 - 1,2cm, sterilní bazální listeny jsou chudé, obvejčité, ve spodní části žláznatě tečkované, z části ochlupené, tupé, dlouhé 2 - 3mm, listence obvejčité, zahnuté, z části ochlupené, tupé, dlouhé 1,8 - 2,5mm, široké 0,5 - 1mm, vlastní květy jsou bílé, průměru 5 - 9mm, trubka obkuželovitá, z části ochlupená, dlouhá 2 - 3mm, kališní lístky jsou vejčitě 3úhlé, ochlupené, tupé, dlouhé 0,8 - 1,5mm, korunní lístky nehetnaté a dlouhé 1,5 - 3mm. Plodenství je kulovité až eliptické, dlouhé 0,7 - 2mm, tobolky jsou pohárkovité až široce obkuželovité, zpravidla v horní části ochlupené a široké 2,5 - 3,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis marginata, Billottia marginata, Billottia marginata var. angustifolia, Billottia marginata var. glabrata, Fabricia angustifolia, Fabricia myrtifolia, Fabricia stricta, Leptospermum marginatum, Leptospermum marginatum var. glabratum

Taxandria parviceps

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou v mládí drobně ochlupené. Listy bývají ve svazečcích (i samostatně), jsou přisedlé, mírně obvejčité až eliptické, tlusté, tupé nebo špičaté, zpravidla drobně tupě hrotité, dlouhé 3 - 9mm, široké 0,6 - 2,5mm a zejména na bázi listu občas ochlupené. Květenství tvoří svazečky květů, je prakticky kulovité, umístněné na koncích větví, sterilní bazální listeny jsou chudé, obvejčité až prakticky kulaté, žláznatě tečkované, z části ochlupené, vykrojené až tupě 2laločné, dlouhé 1,2 - 2mm, široké 1 - 2mm, listence obvejčité, tupé až vykrojené nebo tupě 2laločné, vlastní květy jsou bílé, široké 4 - 6mm, trubka je asymetricky ochlupená, má délku 0,7 - 2mm, kališní lístky jsou vejčitě 3úhlé, tupé, dlouhé 0,5 - 1,2mm, korunní lístky jsou nehetnaté a dlouhé 1,5 - 2,2mm. Plodenství je kulaté, průměru 6mm, tobolky jsou pohárkovité, mohou být ochlupené a široké 1,7 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

klimatická zóna: 9 - 10

Synonyma: Agonis parviceps

Taxandria spathulata

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného až poléhavého keře. Dorůstá výšky do 2m. Kmínky bývají tlusté. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy vyrůstají samostatně, jsou lopatkovité až široce obvejčité, eliptické nebo kulaté, na vrcholu mírně zahnuté, tupé, ochlupené, dlouhé 2 - 6mm, široké 1,5 - 5mm, báze zúžená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5mm. Květenství tvoří svazečky květů na koncích krátkých větví, jsou 1/2kulaté až kulaté, průměru 0,8 - 1cm, sterilní bazální listeny chudé, vejčité až obvejčité, tupé, žláznatě tečkované, drobně ochlupené, dlouhé 1,5 - 2,5mm, listence úzce podlouhlé až úzce obvejčité, tupé, dlouhé 1,5 - 2mm, široké 0,5 - 0,7mm, na kýlu ochlupené, vlastní květy jsou bílé, občas s růžovými nehty, široké 4 - 8mm, trubka je z části ochlupená, dlouhá 1,5 - 2,5mm, kališní lístky vejčitě 3úhlé, zejména na vrcholu řídce ochlupené, téměř špičaté až prakticky tupé, dlouhé 0,7 - 1mm, korunní lístky nehetnaté a dlouhé 2,5 - 3,5mm. Plodenství je kulovité, průměru 5 - 8mm, tobolky jsou obkuželovité až válcovité, vzácně řídce ochlupené a široké 2 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

kvete v měsících:    123456789101112

Synonyma: Agonis spathulata


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
      © Aleš Kyral 2007 - 2021