Ceratophyllaceae (Růžkatcovité)


V této čeledi existuje pouze 1 rod Ceratophyllum s 6ti druhy. Patří sem vodní rostliny s nitkovitými přeslenitými listy vyrůstajícími do všech směrů kolem stonku. Kvete samčími a samičími květy.

Množí se dělením.

Zdroje:

Mezi rody této čeledě patří:


Ceratophyllum (Růžkatec)
      © Aleš Kyral 2007 - 2019