Právě kvete

z oblasti

Seznam zde uvedený je s přesností na měsíce a není určitě kompletní. Zahrnuje především rostliny vyskytující se v ČR a bude postupně doplňován.

Acer saccharinum (Javor stříbrný)
Anacamptis morio (Vstavač kukačka)
Arabidopsis thaliana (Huseníček rolní)
Asperugo procumbens (Ostrolist poléhavý)
Asplenium scolopendrium (Jelení jazyk obecný)
Asplenium trichomanes (Sleziník červený)
Athyrium filix-femina (Papratka samičí)
Bellis perennis (Sedmikráska obecná)
Blechnum spicant (Žebrovice různolistá)
Bolboschoenus maritimus (Kamyšník přímořský)
Buxus sempervirens (Zimostráz obecný)
Calendula officinalis (Měsíček lékařský)
Camelina microcarpa (Lnička drobnoplodá)
Chelidonium majus (Vlaštovičník větší)
Cornus mas (Dřín jarní)
Corylus avellana (Líska obecná)
Corylus colurna (Líska turecká)
Corylus maxima (Líska největší)
Cytisus scoparius (Janovec metlatý)
Daphne mezereum (Lýkovec jedovatý)
Descurainia sophia (Úhorník mnohodílný)
Equisetum arvense (Přeslička rolní)
Equisetum ramosissimum (Přeslička větevnatá)
Equisetum telmateia (Přeslička největší)
Eranthis hyemalis (Talovín zimní)
Erodium cicutarium (Pumpava obecná)
Eruca sativa (Roketa setá)
Euphorbia exigua (Pryšec drobný)
Euphorbia helioscopia (Pryšec kolovratec)
Euphorbia peplus (Pryšec okrouhlý)
Fumaria officinalis (Zemědým lékařský)
Geranium robertianum (Kakost smrdutý)
Geranium rotundifolium (Kakost okrouhlolistý)
Helleborus viridis (Čemeřice zelená)

začátek 2 3 konec
      © Aleš Kyral 2007 - 2021