Právě kvete

z oblasti

Seznam zde uvedený je s přesností na měsíce a není určitě kompletní. Zahrnuje především rostliny vyskytující se v ČR a bude postupně doplňován.

Acer saccharinum (Javor stříbrný)
Arabidopsis thaliana (Huseníček rolní)
Asperugo procumbens (Ostrolist poléhavý)
Asplenium scolopendrium (Jelení jazyk obecný)
Asplenium trichomanes (Sleziník červený)
Athyrium filix-femina (Papratka samičí)
Bellis perennis (Sedmikráska obecná)
Beta vulgaris (Řepa obecná)
Blechnum spicant (Žebrovice různolistá)
Calendula officinalis (Měsíček lékařský)
Camelina microcarpa (Lnička drobnoplodá)
Chelidonium majus (Vlaštovičník větší)
Conyza canadensis (Turanka kanadská)
Cornus mas (Dřín jarní)
Corylus avellana (Líska obecná)
Corylus colurna (Líska turecká)
Corylus maxima (Líska největší)
Daphne mezereum (Lýkovec jedovatý)
Descurainia sophia (Úhorník mnohodílný)
Equisetum arvense (Přeslička rolní)
Equisetum ramosissimum (Přeslička větevnatá)
Equisetum telmateia (Přeslička největší)
Eranthis hyemalis (Talovín zimní)
Erodium cicutarium (Pumpava obecná)
Eruca sativa (Roketa setá)
Euphorbia exigua (Pryšec drobný)
Euphorbia helioscopia (Pryšec kolovratec)
Euphorbia peplus (Pryšec okrouhlý)
Fumaria officinalis (Zemědým lékařský)
Helleborus viridis (Čemeřice zelená)
Holosteum umbellatum (Plevel okoličnatý)
Juglans regia (Ořešák královský)
Lamium amplexicaule (Hluchavka objímavá)
Lamium purpureum (Hluchavka nachová)
Leucojum vernum (Bledule jarní)
Marrubium vulgare (Jablečník obecný)
Mercurialis annua (Bažanka roční)

začátek 2 konec
© Aleš Kyral 2007 - 2023