Právě kvete

z oblasti

Seznam zde uvedený je s přesností na měsíce a není určitě kompletní. Zahrnuje především rostliny vyskytující se v ČR a bude postupně doplňován.

Asplenium scolopendrium (Jelení jazyk obecný)
Asplenium trichomanes (Sleziník červený)
Athyrium filix-femina (Papratka samičí)
Calendula officinalis (Měsíček lékařský)
Ceterach officinarum (Kyvor lékařský)
Corylus avellana (Líska obecná)
Corylus colurna (Líska turecká)
Equisetum ramosissimum (Přeslička větevnatá)
Eragrostis cilianensis (Milička velkokvětá)
Eragrostis minor (Milička menší)
Euphorbia helioscopia (Pryšec kolovratec)
Euphorbia peplus (Pryšec okrouhlý)
Lamium amplexicaule (Hluchavka objímavá)
Oxalis corniculata (Šťavel růžkatý)
Poa annua (Lipnice roční)
Prunus dulcis (Mandloň obecná)
Raphanus sativus (Ředkev setá)
Salix purpurea (Vrba nachová)
Senecio vulgaris (Starček obecný)
Sonchus oleraceus (Mléč zelinný)
Veronica hederifolia (Rozrazil břečťanolistý)
Veronica persica (Rozrazil perský)
Veronica polita (Rozrazil lesklý)

      © Aleš Kyral 2007 - 2020