zavři

Ceník prodejců:

 
 
 
 

pdf
 

Tagy

domů rozšíření parky

eshop taxonomie odkazy

slovníček články skupiny

galerie fórum burza

hledání

karta rostliny zobrazena tento rok 61x

Subtropické keře : Magnoliopsida / Asterales / Goodeniaceae

Leschenaultia

Roste v Austrálii v podobě drobně stálezelené trvalky, polokeře nebo keře s několika až mnoha kmínky. Listy bývají čárkovité až jehlicovité, úzce kopinaté nebo vejčité a přisedlé. Květy mají listeny i listence listovité (i zakrnělé), vlastní květy mají kališní lístky čárkovité až úzce kopinaté, koruna je 2pyská, uvnitř ochlupená, modrá, červená, růžově fialová, bílá nebo žlutá a laloky jsou kopinaté. Plody jsou tobolkovité, 4chlopňové a protáhlé.

Vyhovuje ji plné slunce, lehká písčitá rašelinná kyselá dobře propustná půda a min. teploty 7 - 10°C.

Množí se semeny nebo 1/2dřevitými lístky.

Synonyma: Ericopsis, Latouria, Lechenaultia, Lechenautia

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Leschenaultia acutiloba

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého bohatě větveného výběžkatého keře. Dorůstá výšky do 1m. Borka je drsná. Listy jsou úzké, dužnaté a dlouhé 3 - 5,5mm. Kvete samostatnými vrcholovými květy, kališní lístky jsou dlouhé 3 - 5mm, koruna je žlutě zelená, dlouhá 2,1 - 2,5cm, konce laloků modré, trubka uvnitř ochlupená, křídla zploštělá a široká 0,1 - 0,2mm. Plody jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm a články jsou v 5 - 7mi párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia aphylla

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 50cm. Borka je na bázi drsná. Listy jsou řídké, opadavé, úzké a dlouhé 0,5 - 1mm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mohou vyrůstat i samostatně, kališní lístky jsou dlouhé 1 - 1,5mm, koruna je žlutá, dlouhá 1,5 - 1,8cm, trubka uvnitř ochlupená a laloky jsou rozložené. Plody jsou dlouhé 1,5cm a články v 6 - 9ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia biloba

Roste v Austrálii v podobě stálezeleného vzpřímeného nebo rozkladitého polokeře nebo keře. Dorůstá výšky i šířky do 0,6 (i 1)m. Borka je drsná. Listy jsou nitkovité, trnitě špičaté a dlouhé 0,6 - 1,1cm. Kvete samostatnými vrcholovými květy nebo v chocholících nebo latě, vlastní květy mají kališní lístky délky 6 - 7mm, koruna je modrá nebo béžově bílá, dlouhá 1,4 - 2cm, laloky prakticky stejné, trubka uvnitř ochlupená, bílá, křídla 3úhlá až hluboce 2laločná a zpravidla široká 3 - 6mm. Plodem je tobolka délky 2,3 - 3,5cm s články v 8 - 15ti párech.

Vyhovuje mu plné slunce.

Množí se řízky.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická USDA zóna: 10 - 11

Synonyma: L. grandiflora

Leschenaultia brevifolia

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého řídce větveného zpravidla výběžkatého polokeře. Dorůstá výšky do 40cm. Borka je na bázi drsná. Listy jsou úzké, dužnaté a dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 3 - 4,5mm, koruna bývá bílá, dlouhá 1,3 - 1,8cm, trubka uvnitř ochlupená, křídla a laloky jsou tmavě modré. Plody jsou dlouhé 2,2 - 3cm a články jsou v 15 - 21ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia chlorantha

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého bohatě větveného keře nebo polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Borka je drsná. Listy jsou seskupené, úzké, dužnaté a dlouhé 0,65 - 1,35cm. Kvete samostatnými vrcholovými květy, kališní lístky jsou dlouhé 7,5 - 9mm, koruna je světle modře zelená, dlouhá 2,1 - 2,5cm, trubka uvnitř ochlupená a laloky jsou prakticky stejné. Plody jsou dlouhé 1,8 - 2,3cm s články v 8 - 10ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia divaricata

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 1m. Kmínky jsou šedě zelené. Borka je na bázi drsná. Listy jsou zakrnělé v šídlovitě 3úhlé šupiny délky 1 - 3mm. Kvete samostatnými květy, kališní lístky jsou šídlovité, dlouhé 2,5mm, koruna je žlutá až bílá, dlouhá 1,5 - 2cm, trubka vně řídce ochlupená, dlouhá 2 - 3mm a laloky rozložené. Plodem je válcovitá luskovitá zaškrcovaná tobolka délky 1 - 3cm, semena po 1 - 4ks a délky 3 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia expansa

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého prutnatého keře. Dorůstá výšky do 60cm. Borka je na bázi drsná. Listy jsou úzké, dužnaté a dlouhé 0,55 - 1cm. Květenství je kompaktní, úžlabní, vlastní květy mají kališní lístky délky 4,5 - 5,5mm, koruna je světle modře růžově fialová, světle žlutě bílá, dlouhá 0,9 - 1,1cm, laloky rozložené, řídce ochlupené, křídla kulatá a široká 1 - 1,6mm. Plody jsou dlouhé 0,5 - 1cm a články ve 2 - 5ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia filiformis

Roste v podobě řídce větvené vystoupavé trvalky nebo trávovitého polokeře. Dorůstá výšky do 40cm. Listy jsou řídké, úzké, mírně dužnaté a dlouhé 1,2 - 2,4cm. Květenství je volné, vlastní květy mají kališní lístky délky 3 - 8,5mm, koruna bývá dlouhá 1,1 - 1,8cm, trubka uvnitř plstnatá, bílá až světle žlutá a křídla modrá, růžově fialová až světle béžová. Plody jsou dlouhé 2,5 - 5cm s články zpravidla v 8 - 14ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Latouria filiformis

Leschenaultia floribunda

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého polokeře nebo keře. Dorůstá výšky do 1m. Borka je drsná. Listy jsou úzké, dužnaté a dlouhé 4,5 - 7,5mm. Květenství je kompaktní, vlastní květy mají kališní lístky délky 3 - 4,5mm, koruna bývá světle modrá až světle růžově fialová nebo světle béžová, dlouhá 1,1 - 1,5cm, laloky světlejší, trubka uvnitř ochlupená, bílá nebo světle žlutá, laloky prakticky stejné a rozložené. Plody jsou dlouhé 1,1 - 1,8cm s články v 7 - 15ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: L. floribunda var. borealis, L. glauca, L. pallescens

Leschenaultia formosa

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého až vzpřímeného polokeře nebo keře. Dorůstá výšky a šířky (často i větší) do 30 (i 40)cm. Kmínky jsou poléhavé nebo vystoupavé, bohatě větvené a zpravidla výběžkaté. Borka je drsná. Listy jsou husté, dužnaté, šedě zelené a dlouhé 4,5 - 8,5mm. Kvete samostatnými vrcholovými květy, kališní lístky jsou dlouhé 5 - 6mm, koruna bývá dlouhá 1,5 - 2,1cm, trubka uvnitř ochlupená a laloky prakticky stejné, červené, oranžově červené až světle oranžové. Plody jsou dlouhé 1 - 3cm s články v 10 - 22 párech.

Vyhovují ji chudé dobře propustné kamenité půdy, teplo a sucho.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

klimatická USDA zóna: 9 - 11

Synonyma: L. formosa var. oblata, L. multiflora

Leschenaultia heteromera

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého polokeře. Dorůstá výšky do 60cm. Borka je na spodních větvích drsná. Listy jsou zpravidla zahnuté, mírně dužnaté a dlouhé 4,5 - 6,5mm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 6,5 - 9mm, koruna je dlouhá 1,4 - 1,9cm, trubka uvnitř ochlupená, zpravidla bílá, laloky rozložené, řídce ochlupené a s křídly světle modré. Plody jsou dlouhé 2 - 2,8cm a mají články v 6 - 8mi párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia hirsuta

Roste v Austrálii v podobě poléhavé řídce větvené trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 50cm. Kmínky jsou řídce ochlupené. Borka je na bázi drsná. Listy jsou řídké, úzké, mírně dužnaté a dlouhé 1,7 - 2,7cm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mají hustě žláznatě ochlupené kališní lístky délky 7 - 8,5mm, koruna je vně plstnatá, červená, dlouhá 2,9 - 3,6cm, laloky občas červeně oranžové, trubka uvnitř ochlupená a občas na bázi červeně oranžová. Plody jsou žláznatě ochlupené, dlouhé 3,5 - 4,2cm a články jsou ve 7 - 9ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia juncea

Roste v Austrálii v podobě vzpřímené řídké trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 50cm. Povrch je na bázi drsný. Listy jsou dužnaté a dlouhé 0,85 - 1,6cm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 5 - 6mm, koruna je dlouhá 1,4 - 1,8cm, trubka uvnitř ochlupená a laloky řídce ochlupené. Plody jsou dlouhé 1,5 - 2,6cm s články v 6 - 8mi párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia laricina

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého bohatě větveného zpravidla výběžkatého keře. Dorůstá výšky do 70cm. Borka je drsná. Listy jsou úzké, mírně dužnaté a dlouhé 0,55 - 1,2cm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 5 - 7,5mm, koruna je červená až červeně oranžová, dlouhá 1,8 - 2,3cm, trubka uvnitř ochlupená a zpravidla oranžová. Plody jsou dlouhé 1,7 - 3cm a mají 10 - 20 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia linarioides

Roste v Austrálii v podobě bohatě větveného výběžkatého polokeře. Dorůstá výšky do 1m. Borka je na bázi drsná. Listy jsou úzké, mírně dužnaté, řídké a dlouhé 0,8 - 1,3 (i 2)cm. Květenství je vrcholové, kompaktní, vlastní květy mohou být i samostatné, kališní lístky dlouhé 5 - 6,5mm, koruna je dlouhá 1,6 - 2,2cm a trubka je uvnitř ochlupená. Plody jsou dlouhé 1,9 - 3,3cm a mají 7 - 11 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia longiloba

Roste v Austrálii v podobě poléhavé řídce větvené zpravidla výběžkaté trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Báze je drsná. Listy jsou mírně dužnaté a dlouhé 0,9 - 2,5cm. Květenstvím je kompaktní vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 1,6 - 2,1cm, koruna je světle žlutá nebo zelená, zpravidla na křídlech s nádechem do tmavě růžové až červené, dlouhé 2,5 - 3,5cm, křídla jsou prakticky stejná, 3úhlá a široká 1,7 - 4,2mm. Plody jsou dlouhé 2 - 2,6cm a mají 13 - 16 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia lutescens

Roste v Austrálii v podobě vystoupavé trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 40cm. Borka je na bázi drsná. Listy jsou úzké, tuhé a dlouhé 1,45 - 2,05cm. Květenstvím je vrcholík (i samostatné květy), vlastní květy mají kališní lístky délky 3,5 - 4,5mm, koruna je žlutě oranžová, světle žlutá nebo světle béžová, dlouhá 1,6 - 2,2cm, trubka uvnitř ochlupená a laloky řídce ochlupené. Plody jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm a mají 10 - 13 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia macrantha

Roste v Austrálii v podobě poléhavé řídce větvené trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 15cm. Borka je na bázi drsná. Listy jsou úzké, mírně dužnaté a dlouhé 2,5 - 4,5cm. Květenstvím je kompaktní vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 2 - 3,3cm, koruna je žlutá, na křídlech s růžovou, dlouhá 2,5 - 3,3cm a trubka uvnitř ochlupená. Plody jsou dlouhé 2,2 - 3,3cm a mají 15 - 20 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia mimica

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia papillata

Roste v Austrálii v podobě vystoupavého polokeře nebo keře. Dorůstá výšky do 45cm. Borka je drsná. Listy jsou úzké, mírně dužnaté a dlouhé 1,5 - 3mm. Květenství je kompaktní, vlastní květy mají kališní lístky délky 3 - 5mm, koruna je světle modrá, dlouhá 1,1 - 1,4cm a uvnitř ochlupená. Plody jsou dlouhé 1 - 1,6cm, ochlupené a mají 9 - 14 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia pulvinaris

Roste v Austrálii v podobě poléhavého bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky do 15cm. Borka je drsná. Listy jsou úzké, plstnaté a dlouhé 4,5 - 8,5mm. Kvete samostatnými vrcholovými květy (i v kompaktním květenství), kališní lístky jsou plstnaté, dlouhé 3,5 - 4mm, koruna je světle modrá nebo růžově fialová, dlouhá 0,9 - 1,1cm, trubka uvnitř ochlupená, světle žlutá, laloky jsou prakticky stejné, rozložené, řídce ochlupené, křídla jsou kulatá a široká 0,8 - 1mm. Plody jsou dlouhé 5 - 7mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia stenosepala

Roste v Austrálii v podobě trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 40cm. Borka je na bázi drsná. Listy jsou úzké a dlouhé 0,7 - 1,3cm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky délky 0,75 - 1,1cm, koruna je modrá až béžově bílá, dlouhá 1,3 - 1,9cm, centrální žebro na okraji tmavě modré, trubka uvnitř ochlupená, laloky stejné, rozložené, křídla prakticky stejná, kulatá až 3úhlá a široká 0,9 - 2mm. Plody jsou dlouhé 1,6 - 2,2cm a mají 8 - 16 párů článků.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia striata

Roste v Austrálii v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 18 - 65cm. Kmínky jsou vzpřímené a šedě zelené. Borka je na bázi drsná. Listy jsou čárkovité, špičaté, šedě zelené, dlouhé 1 - 3cm a široké do 1mm. Květenstvím je řídce listnatý vrcholový klas, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kališní lístky šídlovité, dlouhé 5 - 8mm, koruna je světle modrá až růžově fialová a dlouhá 1,7 - 2,2cm. Plodem je úzce válcovitá tobolka délky 2 - 5mm s 16 - 20ti páry článků a obsahuje mnoho válcovitých semen délky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia subcymosa

Roste v Austrálii v podobě řídce větvené trvalky nebo polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Borka může být na bázi drsná. Listy jsou úzké, na fertilních kmíncích řídké, jinak husté a dlouhé 0,7 - 1,2cm. Květenství je volné, vlastní květy mají kališní lístky délky 1 - 2,5mm, koruna je světle béžová až světle růžově fialová, dlouhá 1,4 - 1,9cm, trubka uvnitř ochlupená a laloky rozložené. Plody jsou dlouhé 1,9 - 3,3cm a mají články v 7 - 11ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia superba

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 70cm. Borka je drsná. Listy jsou úzké, dužnaté a dlouhé 1,1 - 2,3cm. Kvete samostatnými vrcholovými květy (i ve vrcholících), kališní lístky jsou dlouhé 6 - 7,5mm, koruna je žlutá, naoranžovělá až červená, dlouhá 1,7 - 2,3cm a laloky stejné. Plody jsou dlouhé 1,3 - 2cm a mají články v 5 - 8mi párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Leschenaultia tubiflora

Roste v Austrálii v podobě 1/2kulatého polokeře nebo trvalky. Dorůstá výšky do 70cm a šířky 60cm. Kmínky jsou poléhavé nebo vystoupavé, bohatě větvené a zpravidla výběžkaté. Listy jsou úzké a dlouhé 0,75 - 1,2m. Kvete samostatnými vrcholovými květy, kališní lístky jsou dlouhé 4 - 5,5mm, koruna je červená až světle žlutá, světle béžově zelená, na křídlech a lalocích zpravidla naoranžovělá, načervenalá nebo namodralá, dlouhá 1,3 - 1,7cm, trubka uvnitř ochlupená, laloky stejné, zpravidla vzpřímená, křídla 3úhlá a široká 0,3 - 0,7mm. Plody jsou dlouhé 5 - 7mm a mají články v 6ti párech.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: L. pinastroides, L. tubiflora var. purpurea


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
© Aleš Kyral 2007 - 2024                 DONATE / příspěvek na provoz stránek