zavři

Ceník prodejců:

Facebook
 
 
 
 

pdf
 

karta rostliny zobrazena tento rok 59x

Tropické keře : Magnoliopsida / Piperales / Aristolochiaceae

Thottea

Roste od Indie po Indonésii, Filipíny a Vietnam v podobě polokeře až keře, bývá vzpřímený nebo i popínavý. Spodní část kmínků má listenové listy, následují drobnější listy a na vrcholu jsou plnohodnotné největší listy, ty jsou celokrajné a žilnatina může být zpeřená a dlanitá. Květenství je úžlabní, hroznovité, vrcholičnaté nebo chocholičnaté, vlastní květy jsou zvonkovité, pohárkovité až baňkovité, umístěné proti listenům, mají 3 laloky, 6 - 46 tyčinek v 1 - 2 (i 3 - 4) přeslenech a semeníky jsou 4pouzdré. Plodem je tobolka obsahující mnoho eliptických až vejčitý (i člunkovitých) semen.

Synonyma: Apama

Jako doplněk do substrátu doporučuji:
Zeolit
za 20,00 Kč s DPH.

časopis Zahrádkář časopis iReceptář časopis Nová Botanika


Druhy:

Thottea beccarii

Roste na Sumatře v podobě keře. Dorůstá výšky 0,75 - 1,2m. Větve jsou na vrcholu mírně pokroucené. Listy jsou tuhé, eliptické (i kopinaté či obkopinaté), špičaté, v mládí řídce ochlupené, dlouhé 20 - 35cm, široké 7 - 15cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Klasovité květenství vyrůstá po 1 - 2ks, má délku 5cm, listeny jsou kopinaté, dlouhé 5 - 6mm, oboustranně řídce ochlupené, vlastní květy mají 1,5 - 1,8cm stopku, obal pohárkovitý délky 1,2 - 1,8cm a průměru 2 - 2,5cm. Plodem je 4hranná tobolka délky 6,5 - 9cm obsahující zaoblená semena délky 2mm a šířky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea borneensis

Roste na Sumatře a Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou vejčité až obvejčité, špičaté, dlouhé 17 - 30cm, široké 6 - 19cm, báze tupá až klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je dlouhé 4 - 7cm, listeny bohaté, dlouhé 1 - 3mm, ochlupené, květní obal pohárkovitý délky 0,8 - 1,2cm, průměru 1,5cm a má tmavě růžovofialovou barvu. Plodem je převislá zkroucená 9cm dlouhá tobolka obsahující semena délky 5mm a šířky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea celebica

Roste na Sulawesi v podobě keře. Dorůstá výšky do 70cm. Listy jsou až kožovité, špičaté, dlouhé 22,5 - 32cm, široké 6,5 - 9cm, spodní strana řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 10 párů žilek, báze je tupá a řapíky jsou dlouhé 5mm. Klasovité květenství se objevuje u báze kmínků, má délku 5,5cm, listeny jsou ochlupené, dlouhé 4 - 8mm, mohou být 2laločné, vlastní květy mají stopku délky 1,3cm, květní obal je zvonkovitý, dlouhý 2,5 - 3cm a ochlupený. Plodem je 4hranná zkroucená řídce ochlupená tobolka délky 4cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea corymbosa

Roste na Malajském poloostrově a Borneu v podobě keře, který může být i šplhavý. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou drobně ochlupené. Listy jsou až prakticky kožovité, vejčité, kopinaté, či eliptické (i obvejčité), špičaté, dlouhé 6,5 - 17,5cm, široké 2,5 - 8,5cm, báze klínovitá či tupá, na spodní straně řídce ochlupená, žilnatinu tvoří až 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé do 8mm. Květenství je terminální nebo úžlabní, latnaté či chocholičnaté, dlouhé do 10cm, jemně ochlupené, listeny dlouhé do 8mm, vlastní květy mají 0,7 - 2cm stopku, obal ochlupený, žlutý, nazelenalý či béžový, uvnitř růžovofialový délky 3 - 4mm, průměru do 7mm, laloky prakticky kulaté, dlouhé 2,5 - 3mm a široké 2,5 - 3,5mm. Plodem je 4hranná mírně zkroucená a mírně ochlupená tobolka délky do 38cm obsahující semena délky 4 - 6mm a šířky 2,5 - 3,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Apama corymbosa, Asiphonia piperiformis, Bragantia corymbosa, Bragantia melastomaefolia, Strakaea melastomaefolia

Thottea curvisemen

Roste na Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,3m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 18,5 - 26cm, široké 9 - 18cm, báze kulatá, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenství je klasnaté, úžlabní, dlouhé 3cm, jemně ochlupené, listeny mírně obvejčité, jemně ochlupené, dlouhé 2,5 - 3mm, vlastní květy mají 0,7 - 1,2cm stopku, obal růžovofialový, pohárkovitý, ochlupený, dlouhý 1,25cm a uvnitř žláznatě ochlupený. Plodem je 4hranná tobolka délky 4,5cm a šířky 6mm. Semena jsou člunkovitá délky 2 - 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea dependens

Roste na Malajském poloostrově v podobě keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Listy jsou obvejčité (i vejčité), špičaté, dlouhé 12 - 29cm, široké 5 - 15cm, báze klínovitá až špičatá, spodní strana řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství se objevuje v paždí listů nebo na starém dřevě, může být větvené, dlouhé do 7cm, listeny ochlupené, dlouhé 6 - 9mm a vlastní květy mají 0,7 - 1,5cm stopku. Semena jsou špičatá, dlouhá 3 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Lobbia dependens

Thottea grandiflora

Roste v Myanmaru a na Malajském poloostrově v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou kožovité, obvejčité až vejčité či kopinaté, špičaté, ochlupené, dlouhé 15 - 45cm, široké 9 - 25cm, báze tupá až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství se objevuje ve spodních patrech, je klasovité až hroznovité, ochlupené, dlouhé 1 - 7cm, listeny ochlupené, dlouhé 1 - 3cm, vlastní květy mají až 4cm stopku a barvu růžovofialovou délky do 12,5cm. Plodem je tobolka délky 10 - 15cm, může být zkroucená, 4hranná a semena jsou dlouhá 3 - 4mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea hainanense

Roste na Hainanu v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy mohou být mírně kožovité, obvejčité (i vejčité), špičaté, dlouhé 20 - 30cm, široké 8 - 12cm, báze prakticky kulatá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenství je hroznovité, růžovofialovočervené, zvonkovité, dlouhé i široké 1cm, listeny dlouhé 4 - 9mm a laloky 3úhlé. Plodem je 4hranná tobolka délky 5cm, šířky 5mm obsahující 3hranná semena délky 3,5mm a šířky 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea hainanensis

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea macrantha

Roste na Sumatře v podobě polokeře až keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou prakticky kožovité, obvejčité až kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 13 - 41cm, široké 5 - 21cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství je úžlabní, vyrůstá po 1 - 3ks, je klasovité až hroznovité (i latnaté), ochlupené, dlouhé do 7cm, listeny na vnější straně ochlupené, vlastní květy mají 1,5 - 1,8cm stopky a barvu červenou až tmavěhnědou, uvnitř bílou a žláznatě ochlupenou. Plodem je vzpřímená 4hranná tobolka délky do 11cm obsahující semena délky 3mm a šířky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Apama macrantha, Bragantia macrantha, T. hirsuta

Thottea macrophylla

Roste na Borneu v podobě keře. Větve jsou ochlupené. Listy jsou kožovité, obvejčité, špičaté, dlouhé 23 - 35cm, široké 14 - 20cm, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství bývá samostatné až párovité, klasovité, dlouhé 1,5cm, ochlupené, listeny eliptické, dlouhé 3,5 - 9mm a vlastní květy mají 1,7 - 2cm stopku. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea muluensis

Roste na Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou kopinaté až obkopinaté, špičaté, dlouhé 15 - 29cm, široké 5 - 12cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenství se objevuje na bázi kmínků, je hroznovité, dlouhé 12 - 14cm, jemně ochlupené, listeny jsou dlouhé 0,5 - 1cm, vlastní květy mají 0,9 - 1,1cm stopku, obal růžovofialový až nahnědlý, zvonkovitý, dlouhý 3,7 - 4,5cm a z obou stran je řídce ochlupený. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea parviflora

Roste v Thajsku a na Malajském poloostrově v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou vejčité až obvejčité, špičaté, řídce ochlupené, dlouhé 10 - 26cm, široké 4 - 9cm, báze klínovitá až kulatá, žilnatinu tvoří 6 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Květenství bývá klasnaté, dlouhé do 1,5cm, listeny dlouhé 1 - 4mm, z obou stran jemně ochlupené, obal bílý, nazelenalý či narůžovělý, dlouhý 2 - 4mm a laloky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Plodem je oboustranně špičatá 4hranná tobolka délky do 9cm. Semena jsou dlouhá 3mm a široká 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea paucifida

Roste na Borneu v podobě u báze plazivého polokeře. Dorůstá výšky do 30cm. Listy jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou špičaté nebo tupé, ochlupené, dlouhé 4,5 - 8cm, široké 2,5 - 4,5cm, báze kulatá až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je úžlabní, klasovité, dlouhé 1 - 3cm, ochlupené, listeny dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy mají 4 - 5mm stopku, obal béžový, pohárkovitý a dlouhý 6mm. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea penitilobata

Roste na Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou v mládí mírně ochlupené. Listy jsou mírně obkopinaté, špičaté, dlouhé 12 - 22cm, široké 5 - 10cm, báze klínovitá, spodní strana řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květenství se objevuje na bázi kmínku, je klasovité, dlouhé 3 - 6,5cm, listeny jsou dlouhé 2 - 7mm, ochlupené, laloky široce vejčité a dlouhé 1 - 1,2cm. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea philippinensis

Roste na Filipínách nebo Borneu v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 70cm. Větve jsou ochlupené. Listy jsou tenké, kožovité, kopinaté, špičaté, dlouhé 16 - 39cm, široké 4 - 13cm, báze kulatá až klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5mm. Květenství se objevuje na bázi kmínků, je klasovité, dlouhé do 5cm, ochlupené, listeny dlouhé 2 - 5mm, ochlupené, vlastní květy mají 0,8 - 1,3cm stopku, laloky dlouhé 6 - 7mm a široké 1,1 - 1,6cm. Plodem je ochlupená tobolka délky 3cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea reniloba

Roste na Sumatře v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 2,5m. Větve mohou být mírně zploštělé, zakřivené a ochlupené. Listy jsou obkopinaté až kopinaté, špičaté, dlouhé 15 - 29cm, široké 5 - 14cm, báze klínovitá či tupá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenství se objevuje v paždí listů, je klasovité až hroznovité, jemně ochlupené, listeny obkopinaté délky 3 - 7mm, vlastní květy mají 1,4 - 3cm stopku, obal růžovofialovočervený, dlouhý 1 - 1,3cm a široké 1,5 - 2cm. Plodem je zkroucená tobolka obsahující semena délky 2,5mm a šířky 1,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea rhizantha

Roste na Sumatře a Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,25m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou prakticky kožovité, obkopinaté, špičaté, dlouhé 21 - 42,5cm, široké 9,5 - 16,5cm, báze klínovitá až tupá, spodní strana na žilkách plstnatá, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5mm. Květenství se objevuje na bázi kmínků, je latnaté až hroznovité, listeny vejčité, dlouhé 1cm, ochlupené, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopku, obal světle růžovofialový, uvnitř fialový s bílým koncem, dlouhý 3 - 3,5cm a široký 3,5cm. Plody nejsou známé.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea robusta

Roste na souostroví Natuna v podobě keře. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou obvejčité, kosočtvercovité, vejčité či kopinaté, špičaté, dlouhé 17,5 - 40cm, široké 7,5 - 25cm, báze kulatá až srdčitá s překrývajícími se oušky, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství se objevuje v paždí listů po 1 - 3ks, je klasovité, dlouhé 0,5 - 3,5cm, listeny jsou vejčité, ochlupené, dlouhé 5 - 9mm, vlastní květy mají 5mm stopku, obal ochlupený červený, zvonkovitý, délky 0,8 - 1cm a šířky 1,7cm. Plodem je rovná až srpovitá tobolka délky 8 - 11,5cm obsahující semena délky 4mm a šířky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea sasidharaniana

Bohužel k této rostlině žádné podrobnější informace nemám. Dokážete-li něčím přispět, zašlete mi prosím informace na: . Děkuji.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea siliquosa

Roste v Indii a na Srí Lance. Používá se v tradiční indické medicíně.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Apama siliquosa

Thottea sumatrana

Roste v Myanmaru, Sumatře a na Malajském poloostrově v podobě polokeře až keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou kopinaté až obkopinaté, špičaté, dlouhé 10 - 21cm, široké 4,5 - 7,5cm, báze tupá až kulatá či klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenství je úžlabní, klasovité či hroznovité, listeny kopinaté až lopatkovité, na vnější straně ochlupené, dlouhé 0,3 - 1cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, obal nažloutlý, uvnitř temně červený, dlouhý 1,4 - 2cm, široký 1,2cm, laloky jsou špičaté, dlouhé 0,8 - 1,5cm a široké 5 - 8mm. Plodem je válcovitá tobolka délky do 16cm obsahující vejčitá semena délky do 4,5mm a šířky 2,5mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Apama sumatrana

Thottea tomentosa

Roste od Indie po Sumatru a Jávu v podobě u báze plazivého polokeře s 1 čí více kmínky. Dorůstá výšky 10 - 35cm. Listy jsou prakticky kožovité, vejčité, eliptické či téměř okrouhlé, špičaté až tupé, dlouhé 4 - 24cm, široké 1,7 - 17cm, báze tupá až kulatá (i srdčitá), spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenství se objevuje na bázích větví, je jednoduché či klasnaté, ochlupené, dlouhé do 12cm, listeny jsou dlouhé do 1cm, květní obal žlutý či růžovofialový, načervenalý či červený, baňkovitý, jemně ochlupený, dlouhý 0,6 - 1,3cm a široký 1,2 - 1,6cm. Plodem je ochlupená tobolka délky 3,5 - 5 (i 15)cm obsahující semena délky 4mm a šířky 2mm. Využívá se v tradiční místní medicíně.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Synonyma: Apama affinis, Apama brevipes, Apama tomentosa, Bragantia affinis, Bragantia blumii, Bragantia brevipes, Bragantia tomentosa, Ceramium tomentosum, Cyclodiscus tomentosus, Vanhallia tomentosa

Thottea tricornis

Roste v Thajsku a Malajsii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou až prakticky kožovité, kopinaté až obkopinaté, špičaté, dlouhé 20 - 30cm, široké 8 - 16cm, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek, báze klínovitá až kulatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,7cm. Květenství je hroznovité až latnaté, ochlupené, dlouhé 5cm, listeny vejčité až čárkovité, jemně ochlupené, dlouhé 3 - 6mm, vlastní květy mají stopku délky do 2mm, obal růžovofialový až fialový, zvonkovitý, ochlupený, dlouhý 1,5 - 2cm, v průměru má 2,5 - 3,5cm, laloky jsou 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1cm a široké 1,6 - 3cm. Plodem je zahnutá 4hranná tobolka délky 15 - 25cm obsahující semena délky 4 - 5mm a šířky 2mm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.

Thottea triserialis

Roste na Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky 1,2m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou obvejčité až vejčité, špičaté, dlouhé 23 - 34cm, široké 11 - 23cm, báze kulatá až srdčitá, spodní strana řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 5mm. Květenství je klasovité, objevuje se v paždí listů po 1 či více ks, má délku 3 - 5cm, je ochlupené, listeny dlouhé 0,3 - 1,5cm, vlastní květy mají 2cm stopku, obal růžový až růžovohnědý, pohárkovitý, délku 1 - 1,5cm, laloky jsou špičaté, dlouhé 0,5 - 1cm a široké 1 - 1,5cm. Plodem je ochlupená tobolka délky 12cm.

Nepodařilo se mi získat fotografii. Máte-li nějakou k dispozici a není chráněna autorským právem, prosím o zaslání na: . Děkuji.


literatura:

Přidání dotazu nebo odpovědi:

Předmět:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Popis:
Dotazy ohledně zakoupení rostliny nebo semena které nenaleznete v aktuální nabídce eshopu prosím nepište. Budou s ohledem na zvýšení přehlednosti stránek a pomíjivost požadavku vymazány. Platí pravidlo: co se v nabídce nenalézá, nedokáži bohužel zprostředkovat a nabídnout. V takovém případě prosím zadejte požadavek v burze. Děkuji za pochopení.
opište kontrolní kód z obrázku: kontrolní kód

   
(c) Aleš Kyral 2007 - 2019